Workshops – ett vattenbruks påverkan på vattenmiljön

Hur kan påverkan av näringsämnen och organiskt material från vattenbruksverksamhet på ett vattenområde bedömas? Välkommen till två dagar med workshops då bransch möter tillsyns- och prövningsmyndighet för att hitta en väg framåt mot ett hållbart svenskt vattenbruk.

Plats:
Hotell Gothia Towers, Göteborg
När: 5-6 december
Anmälan: se hemsida för svenskt vattenbruk >>

Intresserad av att beskriva en beräkningsmodell?
Detta är även ett tillfälle för er som arbetar med beräkningsmodeller att vara med och beskriva tillgängliga verktyg som kan användas för att bedöma ett vattenbruks påverkan på vattenmiljön, främst med avseende på belastning av näringsämnen och organiskt material.

Lämna en intresseanmälan innehållande ett presentationsförslag till annika.johansson@havochvatten.se  se mer info hemsidan>>

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt