Västsverige lägger grunden för framtidens trafiksäkerhet och hållbara energiförsörjning

En artikel i Affärstidningen Näringsliv tar upp ett av de projekt som genomförts i samarbete mellan SP, Chalmers och representanter från näringslivet – Buoy-to-grid (Från boj till elnät). Projektet har pågått i två år och har lagt grunden för framtida samarbeten mellan utvecklingsföretagen inom vågkraft samt lett till att en ansökan skickats till OceanEra-Net. Pierre Ingmarsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, koordinator delkluster Marin Energi, intervjuas i artikeln och avslutar med:

”– Vi hoppas på att kunna utveckla havsenergi i Sverige, men först måste vi manifestera tekniken bakom. Vår roll från SP:s håll är att ställa rätt frågor och ge support till små och medelstora företag så att vi tillsammans skapar internationellt konkurrenskraftiga företag och produkter för att marin energi ska kunna göra samma resa som vindkraften redan gjort, konstaterar Pierre.”

Läs hela artikeln i Affärstidningen Näringsliv

Publicerad i Marin energi

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt