Vågkraftanläggningen vid Sotenäs nätansluten

”Det är första gången i världen en nätanslutning av ett undervattens-generatorställverk har genomförts”, säger Prof. Mats Leijon, VD på Seabased. ”Vi är mycket glada att vi har uppnått den här milstolpen och jag vill tacka alla våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners för deras stöd under hela arbetets gång”, säger Mats Leijon.

Till Seabased nyhetsrum

 

Publicerad i Marin energi

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt