Vågad västsvensk satsning på marin teknik

Välkomna att träffa kontakter i branschen, hör vad som är på gång och se bojen på kajkanten!

Datum: Fredag 5 februari
Tid: 08.30-ca 11.30
Plats: Hotell 11, Eriksberg, Göteborg. Lokal: 34

BRG600x300

Västsvensk marin energiteknik ligger i framkant och går nu på export till Norge. Inom kort kommer ett stort västsvenskt vågkraftverk att sjösättas. Är du verksam inom marin energiteknik har du här chansen att på Eriksbergs kajkant se en gigantisk boj innan den skeppas för att producera fossilfri el till det norska elnätet.

Medan du tar del av det senaste inom marin energiteknik passar du på att träffa representanter från nätverket Västsvensk Subsea och OffshoreVäst. I Göteborgsregionen finns många spännande initiativ på området med både nya spännande utvecklingsbolag och större etablerade bolag.

Kontaktperson: Bernt Svensén, 031-367 61 73, bernt.svensen@businessregion.se

Program

  • Kaffe och nätverkande
  • Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, hälsar välkommen
  • Mikael Fjällström, Energimyndigheten
  • John Rune Nielsen, vd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Prof. Jonas Ringsberg, Chalmers
  • ”Forskning inom Marin energi”. Pierre Ingmarsson, projektledare, SP och OffshoreVäst,
    ”Innovationer, företag och möjligheter inom Marin energi”
  • Waves4Power berättar och visar bojen på kajen! Ulf Lindelöf

Den marina näringen är en av Västsveriges prioriterade branscher. Business Region Göteborg driver nätverket Västsvensk Subsea är fokus ligger på att stärka konkurrenskraften hos de västsvenska företagen inom Subsea-området nationellt och internationellt. SP driver initiativet OffshoreVäst där fokus ligger på innovation inom utvinning av olja/gas, havsbaserad energiutvinning samt ofshore service och underhåll.

Till anmälan

 

5feb600x300

 

Publicerad i Marin energi

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt