Utbildningsdag om kommunernas roll i förvaltning och planering av havet

Under våren 2015 förväntas kommuner och andra aktörer lämna synpunkter på ett antal förslag om hur vatten och havsområden ska förvaltas. Politiker och tjänsteman inom planering och miljö i lokala kommuner har bjudits in till en utbildningsdag med syfte att ge information om hur de nämnda förslagen hänger ihop och berör kommunerna. Syftet är att underlätta kommunernas möjlighet att kunna framföra viktiga frågor i samråden. Det är också ett tillfälle till diskussion för att formulera gemensamma frågor och väcka idéer för samverkan.

Utbildningen ges vid två tillfällen, den 2/3 och 10/3.

Se Inbjudan – MaritimaKlustret [pdf] för mer information om innehåll och anmälan.

Material från utbildningstillfällena:
Lindegarth_Miljökvalitetsnormer
Gipperth_Hur_hänger_det_ihop
Rosenhall_Havsplanering
Rydell_ÅP_Hav
Gipperth_ÅP_Vatten

Publicerad i Havsförvaltning Taggar:

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt