Maritim turism

Bohuslän som turistmål förknippas i stor utsträckning med sol och salta bad. Samtidigt har flera initiativ tagits under senare år för att bredda kulturutbudet genom till exempel  hällristningarna i Tanum, Akvarellmuseet i Skärhamn och skulpturutställningen i Pilane.

Matturismen utvecklas som koncept, och där spelar utbudet av fisk och skaldjur en betydelsefull roll tillsammans med möjligheter till fisketurer och hummer/kräftsafari. Därför är det angeläget med ett samarbete med det lokala fisket. Ytterligare ett område som är viktigt är fisketurism som riktar sig till sportfisket. Det förutsätter dock att det finns tillgång till fisk som är intressant för sportfisket.

För att öka attraktiviteten för Bohuslän som turistmål och därmed kunna förlänga säsongen krävs ett nytänkande och en satsning på nya aktiviteter och upplevelser. Bland annat behövs en arena för kreativt tänkande, där många och olika aktörer möts och tar fram nya idéer om hur marin turism kan vidareutvecklas.

Centrum för turism vid Göteborgs universitet har ansvar att förvalta och utveckla mötesplatsen för maritim turism.

NYHET: Nytt projekt med stöd ifrån EU:s regionala utvecklingsfond beviljat åt Tillväxt Norra Bohuslän

FÖRSTUDIE: Innovationsarena maritim turism>>

Fokusområden

  • Utveckla och initiera en högskoleutbildning inom maritim turism i Västra Götaland
  • Etablera en arena för innovativ maritim turism i Västra Götaland

En bred forskning tillsammans med en högskoleutbildning som stödjer utveckling av långsiktigt hållbar turism och rekreation är nödvändig för att kunna ta nya initiativ och utveckla den maritima turismen.

Målsättningen är att beskriva hur vi uppfattar ämnesområdet samt att definiera vad maritim turism innebär och omfattar, för att utveckla verksamheten till ett av Europas mest framstående kunskapscentra inom turism. Syftet är att utveckla former och arbetssätt för mötesplatsen för maritim turism så att den på ett effektivt och transparent sätt fungerar för att stärka samverkan mellan forskning, näringsliv, kommuner, myndigheter och andra intressenter.

Verksamheterna har också en tydlig koppling till den satsning på ”Blue Growth” som EU gör i sitt nya forskningsprogram ”Horizon 2020”.

Kontaktuppgifter

Värdorganisation

Centrum för turism vid Göteborgs universitet
Besöksadress: Vasagatan 1, vån 9
Postadress: Box 610, 405 30 Göteborg
cft.handels.gu.se

Ambassadörer

Lena Mossberg, professor i marknadsföring vid Handels vid Göteborgs universitet
lena.mossberg@handels.gu.se, tel. 031- 786 15 39

Maria Jämting, vd på Havets Hus i Lysekil
Maria.Jamting@havetshus.se, 0523 66 81 66

Marie Linde, Turistrådet i Västsverige
marie.linde@vastsverige.com


Kontakt Maritima klustret

Susanne Lindegarth, Göteborgs universitetet
susanne.lindegarth@marine.gu.se, tel. 076-622 96 78

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt