Testbäddar inom miljöteknikområdet

Den 14 juni öppnade Vinnova utlysningen ”Testbäddar inom miljöteknikområdet – hösten 2016”. I samband med detta anordnas ett informationsmöte för att informera om utlysningen och samtidigt skapa tillfälle för möten och nätverkande inom området.

Syftet med utlysningen är att skapa fler öppna testbäddar inom miljöteknikområdet. Med dessa som plattform förväntas nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt, ökad export och ökad sysselsättning med bas i svensk miljöteknik.

Utlysningen och informationsmötet vänder sig till företag, offentliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Informationsmötet den 16 juni sänds på webben>>

Mer om testbäddar i Sverige hittas på RISE>>

Publicerad i Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt