Temadag: det nya marina vattenbruket

Syftet med denna temadag är att ge information om förutsättningarna för en utveckling av det marina vattenbruket samt ge politiker, tjänstemän och forskare från olika ämnesområden tillfälle för gemensam diskussion kring frågor och väcka idéer för samverkan. Medverkar gör bl.a. Kristina ”Snuttan” Sundell från Vattenbrukscentrum Väst och Fredrik Larsson Länsstyrelsen Västra Götaland.

Temadagen är ett samarrangemang mellan Maritima klustret i Västsverige – Havsförvaltning och Livsmedel – samt Vattenbrukscentrum Väst vid Göteborgs universitet.  Maritima klustrets roll är att öka samverkan och samordning mellan samhällets aktörer för att kunna utveckla olika verksamheter och ge boende och besökande en god kust- och havsmiljö. Ett av de delområden inom klustret där kommunerna spelar en viktig roll är havsförvaltning. Andra områden berör livsmedel, sjöfart, bio­teknik, energi och turism.

Temadagen riktar sig till politiker eller tjänsteman inom planering och/eller miljö och går av stapeln den 24 juni kl. 9-14 på Fregatten i Stenungsund.

Läs mer i Inbjudan -Temadag_Det_nya_marina_vattenbruket

Publicerad i Havsförvaltning

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt