Synpunkter på regeringens maritima strategi?

I augusti 2015 presenterade regeringen den första svenska maritima strategin– ”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö”. Den utgör en plattform för utvecklingen av en konkurrenskraftig maritim näring, hav i balans och attraktiva kustområden.
Den maritima strategin är ett inriktningsdokument för ett fortsatt arbete från regeringens sida, det nationella klusterarbete och ett gemensamt arbete mellan departementet och kluster.

Sjöfartsforum samlade därför aktörer till ett gemensamt arbete i ett nationellt maritima klustret. Sex fokusgrupper bildades och under 2015 och 2016 har Sjöfatsforum också arrangerat tre öppna strategimöten. Detta i syfte att identifiera vilka åtgärdsområden med störst påverkan på näringsutvecklingen.

Arbetet har resulterat i ett dokument,  en sammanställning av de synpunkter och förslag som dokumenterat från aktiviteter.

Läs mer och ladda ner dokumentet här>>

Nu är det fritt fram för tyckanden och förbättringar fram till siste augusti. Därefter kommer dokumentet redigeras ytterligare. I oktober kommer dokumentet diskuteras på ett slutmöte innan en färdig åtgärdsplan överlämnas till näringsdepartementet i början av november.

Skicka dina synpunkter per e-post till: joachim.glassell@maritimeforum.se

Om du har några frågor kontakta gärna Joachim Glassell, Sjöfartsforum på joachim.glassell@maritimeforum.se eller 070-416 43 45.

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt