Swedish Maritime Day med över 600 anmälda

Swedish Maritime Day (SMD) är ett unikt event. SMD finns till för alla som bedriver havsanknuten verksamhet. Medan andra maritima konferenser vänder sig till branscher och avgränsade målgrupper inom den maritima sektorn vänder sig SMD till alla maritimt verksamma. Förebilden är European Maritime Day med EU-kommissionen som initiativtagare. Årets SMD genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg. 610 personer var anmälda till konferensen.

Förmiddagen hade en allmän inriktning på den maritima strategi som regeringen håller på att arbeta fram. Målet med den är ”jobb, välstånd och livskvalitet”. Under förmiddagen lyftes bl.a. hållbarhetsaspekterna i den maritima strategin. Huvudtalare var statssekreterare Ingela Bendrot och EU-parlamentarikern Isabella Lövin. Bl.a. diskuterades risken att maritim tillväxt sker på bekostnad på havsmiljön. Kan man planera för maritima jobb utan att ta hänsyn till klimatförändringar som riskerar att lägga havsområden under vatten? Det kan leda till att maritima verksamheter bokstavligt talat spolas bort, var budskapet från EU-parlamentarikern Isabella Lövin.

Under eftermiddagen pågick sex parallella seminarier. Dessa tog upp sjöfartens konkurrenskraft, sjöfartens miljöproblem, offshoreutvinning av olja och gas, havsbaserad vindkraft, fiske, vattenbruk, marin bioteknik, kust- och havsturism samt havsförvaltning. Många gick mellan seminarierna för att t ex höra senaste nytt inom svensk och europeisk havsplanering, lära sig om framtidens vattenbruk, lyssna på en diskussion om selektiva fiskeredskap för räkfisket, se 20 kommunalråd från Bohuskommunerna skriva under en överenskommelse om besöksnäring eller lära sig mer om vindparken Blekinge Offshore, ett av Sveriges största energiprojekt. 

Läs artiklarna i Svensk Sjöfartstidning om Swedish Maritime Day:

http://www.sjofartstidningen.se/regeringen-far-inte-komma-med-snomos/?utm_source=Sj%C3%B6fartstidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=8834d72b7a-UA-3566068-1&utm_medium=email&utm_term=0_eaa9b84478-8834d72b7a-63518985

http://www.sjofartstidningen.se/svensk-potential-offshore/?utm_source=Sj%C3%B6fartstidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=689d997c55-UA-3566068-1&utm_medium=email&utm_term=0_eaa9b84478-689d997c55-49560265

 

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt