Sverige erbjuder lägre avgifter för renare fartyg

Clean Shipping Index (CSI) lanserar nu ett uppdaterat poängsystem för att mäta miljöprestanda av fartyg och rederier.  Metoden tar hänsyn till ett brett spektrum av miljöparametrar och innefattar data såsom koldioxid, svaveloxider, kväveoxider, partiklar, färd användning av kemikalier såväl som behandling av vatten och avfall. Fartyg av alla typer klassas i en skala från ett till fem stjärnor, beroende på den totala poängen. Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell, som förväntas träda i kraft 1 januari 2018, kommer att vara miljödifferentierad baserat på fartygens CSI-poäng.

Mer info CSI  (pdf)>>
Mer info Sjöfartsverket>>

 

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt