Sverige bakom ny FN-resolution för att rädda haven

hallbarthavI dag antar FN:s generalförsamling enhälligt en resolution om formerna för den stora FN-konferens om hållbara hav som Sverige och Fiji står värdar för i New York, den 5-9 juni 2017. Konferensen kommer anta en politisk deklaration och sporra världen till nya havsåtaganden.
”Det är oerhört glädjande att generalförsamlingen antog resolutionen. Konferensen blir en viktig pusselbit i arbetet för att rädda världshaven. Det politiska trycket ska hållas uppe så att länder gör konkreta insatser för att minska utsläpp, stoppa överfiske och nedsmutsning av vår gemensamma resurs. Haven är jordens lungor som vi måste värna”, säger Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Läs hela pressmeddelandet från regeringen>>

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt