Stort intresse för hållbart vattenbruk

I november arrangerade projektet NOMACULTURE i samarbete med Maritima Klustret i Västsverige en workshop kring hur livscykelanalys kan användas för att främja tillväxt av hållbart vattenbruk.   

På workshopen deltog representanter från myndigheter, forskare och entreprenörer, intresserade av att starta upp och utveckla egen vattenbruksverksamhet.

Foderfrågan gav mest upphov till diskussion. Hur beräknar man övergödningspotential för marina respektive terrestra råvaror? Vilka källor finns tillgängliga och vilka ska användas? Var några av frågorna som diskuterades.

Angående odlingssystemen är det problematiskt att inte ens slutna, landbaserade system (RAS) ger noll-utsläpp av näringsämnen i dagsläget. Detta speciellt med tanke på för Vattendirektivet och Weserdomen som ställer krav på att oförändrad miljöpåverkan, dvs icke-försämringskrav gäller. Dagen avslutades med en session av gruppdiskussioner kring några övergripande frågor kring vattenbruk i Sverige och livscykelanalys.

Dokumentation från workshop om vattenbruk och LCA i samarrangemang med Nomaculture den 29:e november 2016 >>

Vill du få nyheter och inbjudningar från Maritima Klustret i Västsverige – prenumerera på vårt nyhetsbrev>>

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt