Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa

Möt utställare, ta del av nyheter och träffa branschkollegor!

Plats: Eriksbergshallen

Tid och datum: klockan 09:00-18:00 den 8 oktober

Dialogmöte 13:00-15:00: ”Medverka och påverka systemskiftet när all nationell yrkessjöfart får nya regler!”

Läs mer om utställare

För mer info och biljetter maila info@skargardsredarna.se

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med passagerarfartyg med inre fart. De organiserar 115 medlemsrederier med tillsammans 360 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon.

SR_leverantorsmassa_1000X230 PX

Publicerad i Havsförvaltning

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt