SHRIMPACT – ett projekt om räkor fiskade i Skagerrak

raraka_figur2besk660x150

Hur uthålliga är räkor fiskade i Skagerrak av Sverige, Norge och Danmark?

Räkfiske i Skagerrak fick rött ljus 2014 från WWF – det ledde till en närapå total stängning av marknaden för Skagerrak-räka i Sverige och till en offentlig debatt som präglades mer av känslor och åsikter än av fakta.

I SHRIMPACT-projektet studerades problemen kring fisket utifrån ett produktperspektiv. Projektet definierade 13 indikatorer som är kopplade till ekonomisk, social och miljömässig uthållighet – tillsammans ger de en bred bild av det här fiskets uthållighet.

Projektet ledde till att viktiga skillnader i datainsamling mellan länderna blev tydliga. Man har också fått siffror på hur länderna skiljer sig vad gäller de olika indikatorerna. Detta skulle kunna utgöra en bas för diskussioner om nödvändiga förändringar.

Läs sammanfattningen

Publicerad i Marina livsmedel

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt