Seminarium: Alger är oumbärliga

Välkommen på frukostseminarium med Västsvenska Kemi- och Materialklustret den 2 december, Göteborg.

Alger växer av kväve och fosfor, två ämnen som många industrier arbetar hårt  för att eliminera i sitt spillvatten, eftersom de orsakar övergödning av hav, sjöar och vattendrag. I ett cirkulärt system kan en algodling både säkra kvaliteten på spillvatten och producera värdefulla produkter, som biomassa.

På seminariet den 2 december kommer bland annat  Sofie Allert, vd och grundare av Swedish Algae Factory, att presentera hur alger kan stå för en hållbar rening av spillvatten, samtidigt som de producerar värdefull kiselolja som kan användas för att förbättra prestandan hos solceller. Hon kommer också tala om deras pilotanläggning för algodling i Sotenäs och hur den fungerar i just det sammanhanget.

Tid: 2 december, 2016 kl 07:30 – 9.00 (Frukost 7.30-8.00, Seminarium 8.00-9.00)
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins gata 1-2, entréplan i guldhuset, Göteborg

Läs mer och anmäl dig här >>

Seminariet är del i en frukostserie som syftar till att belysa hinder och drivkrafter för utvecklingen av en fossiloberoende samhällsekonomi. Seminariet är kostnadsfritt.

 

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt