Samverkan mellan Östersjöinitiativet och maritima kluster-initiativet på Västkusten

1407_maritimt_Almedal2014bild

Susanne Lindegarth, Göteborgs Universitet, och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen, som samordnar det maritima klustret i Västsverige deltog också i flera sessioner under Östersjöveckan 30/6 – 4/7. Torsdag 3 juli deltog Susanne och Anders i ett heldagsprogram med den övergripande rubriken: Havet som resurs. Medverkan ägde rum i två seminarier under dagen: ”Hur går man från kommunala vattenprojekt till maritim, blå näring” samt ”Småskaligt fiske – en hållbar tillväxtfaktor eller en utdöende traditionell näring”.

Bra samverkan mellan kommuner på västkusten

I seminarierna lyftes fram hur kommuner samverkar kring maritima utvecklingsfrågor på västkusten, till exempel vattenbruk, kustfiske, besöksnäring m.m. Enskilda projekt som till exempel Rena Hav i Sotenäs beskrevs och kustfiskets starka förankring i den lokala och regionala ekonomin i Bohuslän lyftes fram.  Det senare stod i viss kontrast mot kustfisket vid ost- och sydkusten. Den stora skillnaden är den starka efterfrågan på fångsterna på västkusten – kräfta och räka har en stabil marknad med höga priser.

Ett generellt konstaterande är att det finns mer som förenar ostkustkommunerna med västkusten än tvärtom; i bägge sammanhangen handlar det om kommunens speciella roll som motor i utvecklingen, om samverkan mellan kommun, region och statsförvaltning, samt hur ny forskning skall kunna tillämpas och vidareutvecklas i lokala sammanhang.

Samarbetet mellan det västsvenska maritima klusterprojektet och Östersjöinitiativet, som är ett samarbete mellan kommuner från Simrishamn till Vaxholm, är ett bra sätt att driva de lokala och regionala maritima intressena i förhållande till regering och statliga myndigheter.

Läs mer om Östersjöinitiativet på hemsidan http://www.ostersjoinitiativet.se

Text och foto. Anders Carlberg

Publicerad i Havsförvaltning, Marin turism Taggar: ,

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt