Samlad marin institution vid naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet

Den 11 december beslutade fakultetsstyrelsen om att inrätta en institution för marina vetenskaper. Beslutet är ett viktigt led i arbetet med att samla och stärka den marina inriktningen vid universitetet, en fråga som har engagerat många och diskuterats under en längre tid. Fram tills nu har de marina inriktningarna varit delade mellan kemi, biologi och geovetenskaper inom naturvetenskapliga fakulteten. Nu samlas de i en gemensam marin institution. Det bidrar till en tydligare marin profil vid GU.

Alla medarbetare vid fakulteten kommer att få välja om man önskar ingå i den marina institutionen. För att förbereda övergången till den nya institutionen tillsätts en styrgrupp med fyra arbetsgrupper som skall ta fram konkreta implementeringsförslag. Hur den marina institutionen kan arbeta med ökad användning av den marina infrastrukturen, som är organiserad inom Sven Lovén Centrum, blir en central fråga, liksom att säkerställa en bred förankring inom den marina institutionen samt samverkan med fakultetens övriga institutioner kring bl. a grundutbildningen.

Planerad start för den marina institutionen blir den 1 juli 2015.

Susanne Lindegarth
Samordnare i Maritima klustersatsningen, Göteborgs Universitet

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt