Så vill Västra Götaland utveckla maritima näringar hållbart

Handlingsplan för hållbara maritima näringar 2016-2019”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling”, så står det i regionens handlingsplan för 2016-2019 som släpptes  i juni.

Regionens maritima handlingsprogrammet ska främja hållbar utveckling på kort och lång sikt och utveckla den hållbara maritima näringen. Målet är att skapa fler jobb och högre tillväxt.

De sex prioriterade områdena enligt planen är havsförvaltning, maritima operationer och teknologier, marina livsmedel, maritim turism, marin energi, marin bioteknik.

Horisontella mål
I handlingsprogrammet lyfts flera horisontella mål som spänner över samtliga sex prioriterade områden. Till exempel vill regionen behålla och utveckla maritim kompetens och konkurrenskraft, vidareutveckla samverka och aktivt arbeta med den nationella, europeiska och internationella agendan på det maritima området.

Läs hela handlingsprogram för hållbara maritima näringar 2016

För mer information om handlingsplanen kontakta:
Jessica Hjerpe Olausson
Maritim expert Västra Götalandsregionen
E-post:  jessica.hjerpe.olausson@vgregion.se
Tel: 070-080 60 18

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt