Regeringen vill minska plast i haven

Under 2017 ska Kemikalieinspektionen utreda om fler kosmetiska produkter bör omfattas av ett förbud mot plastpartiklar. Samtidigt får Naturvårdsverket i uppdrag att informera allmänheten om hur nedskräpning av plastbärkassar skadar miljön.

Kemikalieinspektionen har tidigare föreslagit ett förbud mot användning av plastpartiklar i kosmetiska produkter som sköljs av, till exempel duschkrämer och tandkräm. Nu ger regeringen myndigheten i uppdrag att utreda om plastpartiklar bör förbjudas i ytterligare produkter.

– Ett enkelt sätt att minska spridningen av mikroplaster till sjöar och hav är att ta bort plasten ur produkter där den är onödig, till exempel i kroppsvårdsprodukter, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringskansliet kommer också inom kort att remittera ett något omarbetat förslag till nationellt förbud mot användning av plastpartiklar i kosmetiska produkter som sköljs av, baserat på Kemikalieinspektionens förslag.

Små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, som används i kosmetiska produkter spolas ut i sjöar och hav via reningsverken. Marina djur som filtrerar vattnet på föda, som blåmusslor och djurplankton, får i sig plastpartiklar och kan därmed skadas. Genom att miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga partiklar kan det också påverka halterna i de livsmedel från havet som människor äter.

Plastbärkassar och andra källor till mikroplaster
Plastbärkassar är en stor källa till marin nedskräpning. Mikroplaster kan bildas när kassen slits ned till mindre bitar. Regeringen ger nu Naturvårdsverket i uppdrag att ansvara för att information om de negativa miljöeffekterna av förbrukning av plastbärkassar kommuniceras till allmänheten under 2017. Uppdraget är en del av genomförandet av ett EU-direktiv om minskad förbrukning av plastbärkassar.

Läs mer Steg för minskad förbrukning av plastbärkassar>>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin turism

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt