Regeringen har presenterat en svensk maritim strategi

Den 28 augusti presenterade regeringen ”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö”. Strategin är ett inriktningsdokument med visionen att utveckla ”Konkurrenskraftiga, innovativa och maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö”. Strategin skall ses som en process snarare än en slutprodukt. Regeringen slår fast att det finns goda förutsättningar för maritim utveckling i Sverige men att det innebär ett ökat tryck på hav och kust. Strategin vilar på tre likställda perspektiv om

 1. Hav i balans
 2. Konkurrenskraftiga maritima näringar
 3. Attraktiva kustområden

Strategin är som nämnts en process där regeringen pekar ut en riktning på arbetet genom nedanstående åtgärdsområden

 1. Friskt och säkert hav
 2. Kunskap och innovation
 3. Planering med maritimt perspektiv
 4. Funktionella regler och väl fungerande tillståndsprocesser
 5. Internationellt samarbete
 6. Förutsättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder
  a. Transport
  b. Maritim teknik och produktion
  c. Havet som naturresurs
  i. Marina livsmedel
  ii. Energi
  iii. Fritid och turism
  iv. Service

Dessutom kommer man att inleda ett utvecklingsarbete för att säkerställa en modell för uppföljning, utvärdering och utveckling.

Som ett led i ovanstående process informerade infrastrukturminister Anna Johansson vid Donsö Shipping Meet, att det i budgetpropositionen som presenteras om några veckor kommer att föreslås införande av tonnageskatt från 2016. En åtgärd som branschen efterfrågat under längre tid och som anses vara en förutsättning för att kunna bedriva konkurrenskraftig sjöfartsverksamhet i Sverige.

Läs mer om den maritima strategin på regeringens hemsida.

Publicerad i Blå tillväxt Taggar:

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt