Regeringen inbjuder till lokala möten om maritim strategi 22 april

Välkommen till regionalt öppet möte om den maritima strategin! Sista dag för anmälan 16 april.

Regeringen arbetar med att ta fram en nationell maritim strategi. I strategin ska regeringen lämna förslag på hur vi på bästa sätt kan utveckla näringar kopplade till våra havs- och kustområden.

Regeringen vill med strategiarbetet verka för att nya marknader kan identifieras, men också se till att förutsättningar för företagande och entreprenörskap kan förbättras. Målet är att skapa fler jobb, ökad tillväxt och livskvalitet.

Intressenter som regeringen ser som primära i strategiarbetet är bland annat: turismnäringar, energi­producenter, vattenbruk, varv och sjöfart, fiske, tillverkningsindustri för maritima syften, statlig- och kommunal förvaltning samt olika intressen som vill ta tillvara råvarutillgångar på havsbottnar. För att få del av intressenternas tankar och synpunkter genomför regeringen en serie regionala möten.

Vid mötena kommer de föreslagna handlingslinjerna för strategiarbetet presenteras av representan­ter från Näringsdepartementet. Därefter ges möjlighet att diskutera handlingslinjerna.

Välkomna till öppna möten på Västkusten om regeringens maritima strategi i:

Göteborg tisdagen den 22 april kl. 09.30–11.00 (kaffe från 09.00)
Plats: Konserthuset i Göteborg, Viktor Rydbergsgatan

Uddevalla tisdagen den 22 april kl.15.00–16.30 med statssekreterare Ingela Bendrot Kaffe serveras från 14.30.
Plats: Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 A i Uddevalla

Som underlag för handlingslinjerna ligger förslag och andra inspel som regeringen tidigare har fått från verksamma i de maritima branscherna. Förslag, inspel och diskussionsunderlag finns nu sam­lade på regeringens webbplats: regeringen.se/sb/d/18185/a/230812)

Anmälan till:
n.maritimstrategi@regeringskansliet.se.

Sista dag för anmälan 16 april, med namn. organisation

För mer information: regeringen.se/sb/d/107/a/289

Välkomna!

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt