Rapporter & dokument

Här publicerar vi löpande rapporter och dokument relaterade till den maritima sektorn inkl. dokument som är framtagna inom det Maritima klustret i Västsverige:

Rapporter och presentationer från Maritima klustret i Västsverige

Marin Bioteknik

Kartläggning av utbildning marin bioteknik i regionen

Dokumentation från Workshop 8 mars Marina råvaror

Förstudie Testbädd Marina råvaror 2017 pdf>>

Havsförvalning

Presentationer från seminarium 25 augusti, 2016

Miljökvalitetsnormer för vatten David Langlet (pdf)
Fall 1 Fiskeodling Carl Dahlberg (pdf)
Fall 2 Utbyggnad av hamn för fritidsbåtar Ulrika Marklund (pdf)
Krav på ekologisk kompensation – ett sätt att uppnå miljökvalitetsnormerna? Lena Gipperth (pdf)
När ängen försvinner försämras badvattnet: Hur ska vi bevara Bohusläns värdefulla ålgräsängar? Per – Olav Moksnes (pdf)
Matproduktion och miljökvalitetsnormer frö marina vatten Sara Hornborg (pdf)

Maritim turism

FÖRSTUDIE: Innovationsarena maritim turism>>

Marina livsmedel

Projektrapport 2014 – Unika möjligheter med svenska musslor

Förstudie Testbädd Marina råvaror 2017 pdf>>

Rapporter från EU

Blå tillväxt. Meddelande från EU-kommissionen 2012-09-13

European strategy to promote coastal and maritime tourism, European Commission, 2014-02-20

SI OCEAN – strategic initiative for ocean energy

Rapporter om maritim strategi Västra Götaland

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö, Regeringskansliet, 2015 (pdf)

Maritim strategi för Västra Götaland (pdf)

Den maritima näringen i Västra Götaland, Josefin-Borg (pdf)

Maritima kluster i Västra Götaland 2012, rapport från oktober 2012 (pdf-fil)

Maritime Clusters in Västra Götaland (engelsk version)

Rapport Maritim strategi för Västra Götaland (från 2008)

Maritim strategi för Västra Götaland 2008, resumé

 

Övriga rapporter från den maritima sektorn

EU-kommissionens faktablad om marin energi, 2013-08-19

Småskaligt kustnära fiske Bohuslän rapport, 2013

Fiskets betydelse för kustkommunerna i Bohuslän, 20013

Förstudie – Havsbaserat testområde för el-produktion, SP, december 2013 (pdf-fil)

Svensk sjöfartsnäring – handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft, Regeringen, januari 2013

 

 

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt