Över 250 deltagare på västsvensk maritim konferens

4 november anordnades en maritim konferens på Lindholmen i Göteborg. Temat var förnyelse inom den maritima sektorn vilket exemplifierades med 36 företag och utvecklingsprojekt som är verksamma inom olika delar av den maritima sektorn. Företagens och projektens presentationer låg inom områden som miljöanpassad sjöfart, livsmedel, vattenbruk, maritim besöksnäring, marin bioteknik, förnybar energi från havet, kust- och havsplanering samt offshore.

Över 250 besökare deltog på konferensen som anordnades av den maritima klustersatsningen. Samarbetspartners i satsningen är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Havs- och vattenmyndigheten, SIK Institutet för bioteknik och livsmedel, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SSPA Sweden samt Västra Götalandsregionen.

Stort tack till alla som höll presentationer, som deltog vid konferensen samt till näringsdepartementet som berättade om arbetet med nationell maritim strategi. Dokumentation från konferensen kommer inom kort.

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt