Bakgrunden till maritima klusterprojektet

Naturhamn

BAKGRUND OCH SYFTE Havsmiljön och den maritima sektorn är ett av Västsveriges fem viktigaste styrkeområden. År 2011-2012 analyserades hur det maritima klustret i Västra Götaland kan stärkas och synliggöras, utifrån ett regionalt perspektiv. Utredningen gjordes av Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Syftet med utredningen var att ge en översiktlig bild av det maritima klustret idag, samt analysera och föreslå hur strategisk forskning och innovationer kan stärkas för en fortsatt maritim utveckling och tillväxt i regionen. Ett viktigt perspektiv i utredningen handlade om hur utvecklingen kan ta fart genom ökad samverkan mellan forskningsorgan, näringsliv, myndigheter och andra intressenter.

KLUSTERDELAR Utredningen landade i att det finns sex områden inom det maritima klustret som har särskilt goda förutsättningar för en stark utveckling. Områdena kallades klusterdelar. I varje klusterdel föreslogs att det skall finnas en kärna med en ledande representant från näringslivet och en från forskningen – två ”ambassadörer” som var och en har nätverk som är användbara i sammanhanget. Det skall också finnas en ”värdmiljö” för dessa ”ambassadörer”. Värdmiljön ingår i en organisation som är framstående på området, där det finns forskare och innovationsrådgivning som kan stötta upp ”ambassadörernas” arbete. Sammantaget rör det sig om ett lagarbete som skall leda till att andra kompetenser engageras i det gemensamma arbetet att utveckla klusterdelen.

Förslaget bygger på antagandet att utvecklingen är kunskapsdriven. Därför är mötet och samverkan mellan ”kunskapsproducenter” respektive näringsliv och offentliga aktörer en central frågeställning. Utmaningen är att utveckla inspirerande mötesplatser för kunskapsutbyte och kreativa diskussioner som leder till konkreta initiativ för att utveckla innovationer för framtida tillväxt.

MILJÖPERSPEKTIV Ytterligare ett motiv till att forskningen skall vara ett ben jämte näringslivet i den maritima utvecklingen är att forskningens aktiva medverkan skapar bästa möjliga förutsättningar för maritim tillväxt som är uthållig och inte leder till miljöförstöring och misshushållning med naturresurser. Den forskning och utveckling som avses i förslaget bedrivs främst inom organisationerna Göteborgs universitet, Chalmers, SIK, SP och SSPA. Inom dessa organisationer är hållbarhet ett kärnvärde.

VAD ÄR KLUSTER I utredningen från 2012 definierades begreppet kluster som regionala koncentrationer av företag, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner som är beroende av varandra inom samma eller näraliggande sektorer. Det förekommer också att man framför ordet kluster ibland sätter en specifikation, t ex företagskluster eller forskningskluster. Eftersom det maritima klustret bygger på samverkan mellan forskning och näringsliv i ett regionalt sammanhang kallar vi det ibland för ett ”regionalt kunskapskluster”.

Så här ser strukturen för det maritima klustret i Västra Götaland ut. (pdf-fil)

 

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt