Offshore Energy Day – Nov 23, Rotterdam

The Offshore Energy Day start with a plenary session on strategy, innovation, collaboration and future energies in the morning. Experts and leading directors will share their vision on future developments. What to expect from the European strategy and, future global energy demand? What innovations can we expect in the wind industry and how will the position of hydrogen and other energies look like in the future?

Date: Thursday 23 November
Venue: LantarenVenster, Rotterdam

More information, registration and programme>>

Publicerad i Uncategorized

Hur kan vi bygga ut båtpendlingen? – lunchseminarium 7 sept, Stockholm

Trafikstockningarna i huvudstadsregionen blir bara värre och värre. Samtidigt ligger vattenvägarna i stort sett outnyttjade. Båtpendling skulle kunna lösa en hel del av trafikproblemen. På seminariet presenterar Stockholms Handelskammare en ny rapport om kollektivtrafik på vattnet och en internationell utblick görs om vad som händer kring utvecklingen av urban kollektivtrafik på vatten. För detta står Michael Tanko, forskare på KTH inom Centre for Naval Architecture. (Föredraget hålls på engelska)

Ansvariga politiker och representanter för näringen diskuterar om och hur en vattenburen kollektivtrafik bör byggas ut och hur regionens vattenvägar kan nyttjas bättre.

Datum: 7 sept
Tid: 11:30-13:00
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2, Stockholm

Mer information och anmälan >>

Publicerad i Uncategorized

Nordiskt kunskapsnätverk mot spökfiske

Hundratals kilometer fiskenät förloras i de nordiska haven varje år. Eftersom de ofta är gjorda av plast med lång hållbarhet kan de fortsätta att fånga in fisk i decennier, så kallat spökfiske, samtidigt som de ändå sakta bryts ner och sprider mikroplaster i vattnet. Därför har nätverket Clean Nordic Oceans skapats med syfte stoppa spökfisket och förekomsten av förlorade fiskeredskap i havet.

Havs- och vattenmyndigheten, Fiskeridirektoratet och DTU Aqua lanserade nyligen nätverket Clean Nordic Oceans vars syfte är att nå ut med information om problemet med spökfiske och knyta till sig intressenter som kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Målet är att få en bild över hur stort problemet med spökfiske faktiskt är och hur det kan lösas.

Workshop i Köpenhamn

I augusti arrangerade nätverket en workshop i Köpenhamn. Besökare från bland annat Island, Grönland och Färöarna kom för att diskutera hur vi kan förhindra förluster av fiskeredskap, stoppa dumpningen av fiskeredskap i havet och hur vi kan skapa en infrastruktur för att ta emot bärgade och utslitna redskap.

I dagsläget kostar det pengar att lämna in gamla fiskeredskap för återvinning, vilket leder till att de i vissa fall dumpas i havet istället. För att stoppa dumpningen kom bland annat ett förslag om pant på nya redskap som säljs, för att på så sätt öka motivationen att lämna in nät och tinor för återvinning när de blivit utslitna.

Ett annat förslag som diskuterades var att förbjuda fiske vid vrak eftersom det är i dem nät och trålar ofta fastnar, men samtidigt är gamla vrak populära habitat för fiskar och därmed bra områden för att få stora fångster.

Publicerad i Uncategorized

Öppet Varv-helg och frukostmöte – Orust

Öppet Varv-helgen på Orust går av stapeln den 25 aug – 27 aug  . Fredagen den 25 augusti arrangeras frukostseminarium med Henrick Eriksson som är Årets företagare och tillika vinnare av tv-programmet Suparskaparna.Platsen är restaurangen på Orust Golfklubb.

Datum: Fredagen den 25 augusti
Tid: 07:30-09:30
Plats: Orust Golfklubb vid Morlanda kyrka

Efter mötet arrangeras rundvandring på Hallberg Rassy varv i Ellös. Då har även mässområdet öppnat med båtar i vattnet och utställare på land.

Program frukostseminarium 25 augusti

 • 07:30 Frukost
 • Kommunutvecklare Ronny Svensson och näringslivsutvecklare Petra Ohldin Lampinen hälsar välkomna.
 • Föredrag av Årets företagare Henrick Eriksson med en dos av inspiration och hur du kan skapa värde med hjälp av sociala medier.
 • Krister Olsson berättar om Fiskekommunerna som fyller 20 år.
 • 09:30 Avslutning, förflyttning till Ellös och rundvandringen på Hallberg Rassy Varv för de som så önskar.

Mer information och anmälan >>

Publicerad i Uncategorized

Workshops – ett vattenbruks påverkan på vattenmiljön

Hur kan påverkan av näringsämnen och organiskt material från vattenbruksverksamhet på ett vattenområde bedömas? Välkommen till två dagar med workshops då bransch möter tillsyns- och prövningsmyndighet för att hitta en väg framåt mot ett hållbart svenskt vattenbruk.

Plats:
Hotell Gothia Towers, Göteborg
När: 5-6 december
Anmälan: se hemsida för svenskt vattenbruk >>

Intresserad av att beskriva en beräkningsmodell?
Detta är även ett tillfälle för er som arbetar med beräkningsmodeller att vara med och beskriva tillgängliga verktyg som kan användas för att bedöma ett vattenbruks påverkan på vattenmiljön, främst med avseende på belastning av näringsämnen och organiskt material.

Lämna en intresseanmälan innehållande ett presentationsförslag till annika.johansson@havochvatten.se  se mer info hemsidan>>

Publicerad i Uncategorized

Maritimt samverkanskluster tar form på östkusten

I juni bjöd Mälardalsrådet in till diskussion kring syfte, mål, engagemang och arbetsformer för ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen. Det finns ett stort intresse för att ta konkreta steg mot ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen. På östkusten satsar man på fem fokusområden – Vattenburen kollektivtrafik, Godstransporter på vatten, Maritim teknologi, Resurser från havet och Fritid och turism.

Jessica Hjerpe Olausson, Maritim expert, Västra Götalandsregionen

Maritima klustret i Västsverige och Västra Götalandsregioner välkomnar satsningen och ser positivt till att fler regionala klustersatsningar görs.

– Jag hade förmånen att få vara med och inspirera på det första mötet inför arbetet med ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen, säger Jessica Hjerpe Olausson, Maritim expert på Västra Götalandsregionen. Nu ska det bli roligt att kunna inspirera varandra, utbyta erfarenheter, kompetens och samverka i centrala frågor. Flera regionala maritima kluster finns så som Blue Science Park i Blekinge och nya tar form såsom Blå Gotland och regional samverkan över Kvarken. Med flera regionala kluster kan vi tillsammans med våra nationella organisationer ytterligare stärka det maritima Sverige.

Kort om Maritima klustret i Västsverige
Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt för de maritima näringarna i Västsverige. Genom ny kunskap, samverkan och dialog bidrar vi till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Vi vill skapa goda förutsättningar för att Västsverige medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser. Vi arbetar med marina och maritima frågor inom livsmedel, turism, energi, bioteknik, sjöfart och teknik samt regelverk. Samverkanspartners i klustret är Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, RISE, SSPA, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Publicerad i Uncategorized

Hållbara blå näringar och ledarskap i fokus på seminarium i Lyseskil

Förra veckan bjöd Lysekil på inspirerande företagsseminarium under Lysekil Women’s Match och Västerhavsveckan. Temat var  hållbara blå näringar och hållbart ledarskap och kapital och seminariet hölls på Oscars i Lysekil.  Entreprenörer inom blå näringar och ledarskap fanns på plats för att inspirera deltagarna. Föreläsningar blandades med workshops och dagen avslutades med Västerhavsveckans årliga politikerdebatt.

Sofia Kocher, VD Musselfeed var en av entreprenörerna som talade på seminariet. Sofia Kocher visade på hur musslor är klimatsmart proteinkälla med många användningsområden.

Politikerdebatt kring hållbart ledarskap. Vid politikerdebatten samtalade Emma Nohren (MP), Jan-Olov Larsson (S), Fredrik Christensson (C), Lars Tysklind (L), Lars-Arne Staxäng (M), Magnus Harjepää (SD) Roland Utbult (KD) och Håkan Smedja (V) kring hållbart ledarskap utifrån de globala hållbarhetsmålen. Jessica Hjerpe Olausson, Maritim expert Västra Götalandsregionen ledde politikerdebatt tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Publicerad i Uncategorized

World Water Week 27 August – 1 September, 2017

World Water Week is the annual focal point for the globe’s water issues. It is organized by SIWI. In 2017, World Water Week will address the theme “water and waste: reduce and reuse”. In 2016, over 3,200 individuals and around 330 convening organizations from 130 countries participated in the Week.

Experts, practitioners, decision-makers, business innovators and young professionals from a range of sectors and countries come to Stockholm to network, exchange ideas, foster new thinking and develop solutions to the most pressing water-related challenges of today. We believe water is key to our future prosperity, and that together, we can achieve a water wise world.

More information visit www.worldwaterweek.org>>

Publicerad i Uncategorized

Ghost fishing – Clean Nordic Oceans workshop August 16, Copenhagen

Fishing activities anywhere in the world lead to loss of fishing gear with the subsequent danger of ghost fishing. Ghost fishing is a hidden exploitation of marine resources that leads to unwanted mortality of marine life. Hundreds of kilometers of gear are lost in the ocean from different fishing activities every year. Fishing gear is often made of plastic with long durability and can keep on fishing for decades.

Why a workshop?
The Nordic countries will be invited to contribute in the process and all knowledge and experience will be available at the end of the project.

The goal of the project is to establish a network to exchange knowledge and experience regarding existing methods and measures to reduce the effects of ghost fishing, littering of the ocean and to promote increased recycling from both commercial and recreational fishing.

More information and sign up >>

Publicerad i Uncategorized

A new Momentum for Nordic-Baltic Cooperation in a turbulent Europe?

Brexit, Trump, the refugee crisis and a changing global economy are challenging Europe. Where does that leave the Baltic Sea Region and what is the potential to tackle these challenges via stronger regional cooperation? Can the small, open economies in the Nordic-Baltic region respond with a common voice to influence the future of Europe?

BDF and the Nordic Council of Ministers invites you to a seminar on 23rd August 2017. Dr. Christian Ketels will present a recent paper on the future of europe and globalization. Five Danish Ambassadors from the region will comment and debate.

See more info and sign up for the event here >>

Publicerad i Uncategorized

Maritime Spatial Planning Conference on Blue Growth – Oct 11-12

DG MARE  invites you to the MSP Conference on Blue Growth: How to plan for a Sustainable Blue Economy?, which will take place in Brussels on 11 and 12 October 2017 with the presence of Mr Karmenu Vella, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries.

The conference is aimed at both MSP practitioners, authorities as well as industry representatives. This conference provides a forum for discussion and exchange, offering concrete examples and guidelines on how to apply MSP as a tool to accommodate sustainable maritime economic development.

For more information and registration, please visit the MSP Platform. 

Publicerad i Uncategorized

Klartecken för biogasanläggning i Sotenäs

Efter flera turer och protester är det nu klart att biogasanläggningen i Sotenäs får byggas. Detta efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen, rapporterade P4 Väst i juli. . Det är företaget Rena Hav som planerar att producera biogas av fiskavfall men vägen fram till idag har varit lång. Detaljplanen för en biogasanläggning på Hagaberg i Sotenäs, godkändes av länsstyrelsen men stoppades i fjol av mark- och miljödomstolen. Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen och i juli kom ändringen av det tidigare beslutet.

Flera aktörer menar att biogasanläggningen är viktig för havsmiljön och skapar viktiga arbetstillfällen i kustsamhällen.

Lyssna på Mats Abrahamsson (M), kommunalråd i Sotenäs >>

Publicerad i Uncategorized

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige


Fotograf: Maja Kristin Nylander. Bilden visar Gullholmens gästhamn på västkusten.

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten.

Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gett Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att ta fram uppgifter om det ekonomiska värdet av havet. Rapporten utgör ett underlag för Sveriges arbete med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv, för att ta fram havsplaner för svenska havsområden och för att göra jämförelser med andra EU-länder. Det är även en viktig kartläggning för Hav:s arbete med EU-kommissionens strategi om blå tillväxt och den svenska maritima strategin.

Statistiken omfattar verksamheter som bidrar med varor eller tjänster riktade till maritima verksamheter, eller som är beroende av havet. Den omfattar också statistik om fritidsboenden i kustnära områden. Enligt rapporten står maritima näringar för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv.

Totalt sysselsätts drygt 73 000 personer i maritima näringar, vilket motsvarar ungefär 2,8 procent av antalet anställda i svenskt näringsliv. Här finns nästan 15 000 företag och de maritima näringarna representerar nära 1,5 procent av den totala varuexporten (tjänsteexport inte medräknat) samt ungefär två procent av det totala förädlingsvärdet i näringslivet i Sverige.

Läs hela pressmeddelandet här  och ladda ner rapporten>>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Marinvirologisk dag – 22 augusti

I augusti gästas varje år Smögen av hundratalet virologer, forskare, läkare och
naturvårdare som alla har ett brinnande intresse för samspelet mellan virus och
våra celler, vare sig det gäller att bota infektionssjukdomar eller forskning kring
livets byggstenar.

Förutom ett större symposium med forskare från Sverige och
övriga Europa har vi även en forskarutbildningskurs, ”Molekylär och marin
virologi”, där tisdagen 22 augusti helt ägnas åt virus som förekommer i havet och
dess organismer.

Arrangör är Swedish Society for Virology, som organiserar
Sveriges virusforskare. Även om kursen är på expertnivå finns det säkert intresserade bland
allmänheten och de som professionellt ägnar sig åt livsmedelsfrågor eller
miljöaspekter som berör havet. Genom stöd från Västra Götalandsregionen
inbjuder vi intresserade att tillsammans med forskarstudenterna lyssna på de
marina föreläsningarna som äger rum tisdag 22 augusti, Smögens Havsbad.

För ytterligare information och anmälan kontakta Sigvard Olofsson, 0705 604659 eller sigvard.olofsson@gu.com.

Hela programmet här>>

Publicerad i Uncategorized

Seminariedag 8 augusti Lysekil Women’s Match

Lysekil Women’s Match handlar förstås främst om segling i världsklass, men tisdagen den 8 augusti är det även dags för det företagsseminarium som blivit en uppskattad tradition!

Till program och anmälan – årets tema är Hållbara blå näringar på förmiddagen och Hållbart ledarskap och kapital på eftermiddagen. Spännande och kostnadsfritt att delta – välkommen!

Publicerad i Blå tillväxt, Seminarium

Sjöfartsforskning- och innovation: Var står vi och hur navigerar vi oss vidare? – 10 oktober

Foto: Trafikverket

Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj för sjöfartsområdet bjuder in till en inspirationsdag den 10 oktober 2017 i Stockholm. Lyssna på resultatpresentationer från pågående projekt och diskutera framtida inriktning för portföljen.

Mer information kommer efter sommaren.

För mer information kontakt Rein Juriado på rein.juriado@trafikverket.se eller telefon: 010 123 49 23

 

Publicerad i Uncategorized

Maritima klustret i Västsverige i Almedalen 2017

Vi arrangerar bland annat seminarier på Västsvenska arenan.  Utöver Västsvenska arenan är många av Maritima klustrets ambassadörer och samarbetsorganisationer med i andra sammanhang runtom i Visby.

Almedalsveckan pågår mellan 2-9 juli i Visby. Är du inte på plats? Alla seminarier från Västsvenska arenan kommer att LIVE-sändas. Mer info finns här>>

Här listar vi några seminarier där representanter för klustret deltar:

Onsdag 5 juli Västsvenska arenan  10.30–11.30 | Cirkulär ekonomi i praktiken med fokus på vattenfrågan | Innovatum, Maritima klustret i Västsverige & Västra Götalandsregionen >>

Onsdag 5 juli Hamnplan, H228 11.45-13.00 | Hållbar maritim tillväxt i gränsregionen>>

Onsdag 5 juli Västsvenska arenan 16.30–17.30 | Vattenbruk – miljöstörande verksamhet eller en värdefull och hållbar ny näring? | Göteborgs universitet>>

Torsdag 6 juli Maritim Mötesplats 10:00 – 10:50 | Så blir Sverige ett exportland av hållbar sjömat >>

Torsdag 6 juli Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 | 12:00 – 12:45 Save the oceans quickly – but how?>>


Program

Hela programmet Västsvenska arenan>>

Hela programmet under Almedalsveckan>>

Publicerad i Uncategorized

Dialogmöte om Test Site Akvamarin

En förstudierapport finns nu tillgänglig som presenterar ett arbete som gjorts av RISE (f.d SP), Chalmers och Rena Hav AB om förutsättningar och intresse för att etablera en testbädd för värdehöjande av marin råvara i Västra Götalandsregionen. Det finns ett starkt ökat intresse för råvaror från havet för att användas som livsmedel; livsmedelsingredienser; biomaterial; eller för utvinning av fraktioner/molekyler som är hälsobringande för människor, husdjur eller odlingsdjur; eller ämnen som verkar genom att stöta bort oönskade organismer såsom påväxt av havstulpaner på mänskliga konstruktioner i havet. Källan till dessa produkter kan vara alger, skaldjur eller fisk.

I förstudien har vi gjort en omfattande omvärldsanalys för att kartlägga: 1) nationella projekt som de senaste åren har bedrivits inom området, vilka projekt som funnits inom EU och inom nordiska länder utanför EU (Norge, Färöarna, Island); 2) befintliga test- och demoverksamheter och deras driftsmodeller i framförallt Sverige. Förstudien presenterar också en omfattande kvalitativ och kvantitativ kartläggning av flöden av biprodukter genererade inom svensk fiske- och beredningsindustri som idag inte vidareförädlas i någon större utsträckning, men som skulle kunna beredas till mer högvärdiga produkter. Även bifångster har täckts in i inventeringen. De företagen som intervjuades genererade 25 000 ton sjömatsbiprodukter vilket överskrider både den årliga produktionen i vattenbruk (12 000 ton) och den totala fångsten av torsk (11 600 ton) i Sverige. Svenska sjömatsföretag generar ca 16 000 ton biprodukter utomlands.

Inom ramen för förstudien har också en enkätundersökning utförts som riktat sig till relevanta företag, forskare och myndigheter, för att förstå deras inställning till, behov av och vilja till engagemang i en testbädd för värdehöjande av marin råvara. Av de 26 tillfrågade företagen svarade hälften att de skulle använda en testbädd för att utveckla nya marina värdehöjda produkter. Ca 40% svarade att de behövde mer information om vad en testbädd kan erbjuda.

Utöver dessa kartläggningar presenteras i rapporten de bastekniker och den kompetens som testbädden skulle kunna tillhandahålla samt vilka möjliga finansiärer som medel skulle kunna sökas från för att förverkliga testbädden.”

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Uncategorized

Stort intresse för temadag om sjömat

Bethanie Carney Almroth, forskare Göteborgs universitet inledde seminariet och pratade generellt kring forskning av mikroplast i marina djur

Medielarm om mikroplaster i havet och miljögifter i odlad lax har fått stort genomslag bland den breda allmänheten. Men hur farligt är det egentligen att äta musslor, lax och annan sjömat? För att reda ut vad vi egentligen vet arrangerade Maritima klustret i Västsverige en välbesökt temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel.

Många hade sökt sig till Handelshögskolan i Göteborg för att ta del av föreläsningar med forskare och andra sakkunniga inom ämnet marina livsmedel idag. Trots flera larm om negativa effekter av mikroplast i havet var de sakkunniga på temadagen relativt överens om att det det inte finns tillräckligt med vetenskapliga belägg för att konstatera att det är farligt för människan. Bethanie Carney Almroth som forskar om fisktoxologi vid Göteborgs universitet inledde med att berätta om vad forskningen egentligen vet om mikroplaster i havet och hur de påverkar fisken. Enligt Bethanie Carney Almroth har det visats i labstudier att djur som äter plast bli kontaminerade av kemikalier, och mikroplast kan ta sig igenom näringskedjan. Men det behöver inte innebära att människor som äter fisk får i sig mikroplaster.

Frida Åberg, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, Martin Ogonowski, forskare Stockholms Universitet / Aquabiota och Fredrik Norén, N-Research fick många frågor från publiken.

Fredrik Norén som forskat om plankton i många år var mycket kritisk till medierapporteringen om mikroplaster, och menade att det finns andra miljöproblem som är viktigare att arbeta med.
– Plast i havet är inte bra, men det handlar om ett nedskräpningsproblem, sa Fredik Norén som menade att det synliga plastskräpet som skadar och snärjer djur och fiskar inte ska kopplas ihop med mikroplasterna.

Fakta och myter om lax

Andra halvan av temadagen handlade om fakta och myter om odlad lax. Företrädare för branschorganisationen Norsk sjömatsråd och Nasjonalt Insitutt för Ernaerings- og sjömatsforskning (NIFES) berättade om miljögifter och antibiotika i odlad lax. Man lyfte bland annat fram att halterna av miljögifter i odlad lax minskat kraftigt sedan branschen gått över till större andel vegetabilier i fiskfodret. Däremot är det mer oklart hur hälsoskadligt ämnet etoxikin som tillsätts i fiskfoder kan vara för människor. På det området finns det inte tillräckligt med data, enligt Lise Madsen från NIFES. Ett genomgående tema som många lyfte fram under temadagen var att det är viktigt att sprida fakta som baseras på kunskap och forskning.

Till programmet >>

Presentationer från seminariet

Bethany Almroth – mikroplast (pdf) >>

Martin O mikroplats (pdf)>>

Fredrik Norén Mikroplast i sjömat (pdf)>>

Frida Åberg Mikroplats (pdf) >>

Line Kjelstrup (pdf) >>

Lise Madsen (pdf) >>

Seminariet streamades på https://www.facebook.com/havochsamhalle.gu.se  Både förmiddagens föreläsning och eftermiddagens föreläsning går att se där

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin turism, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Fartyg på el – en kraft att räkna med? – 30 augusti

Datum och tid: 30 augusti kl.10-15.00
Plats och lokal: Sal 1, Aktiviteten, Lindholmen Science Park, Göteborg

Välkommen till ett seminarium med fokus på möjligheter, utmaningar och åtgärder med eldrift.

 • Vad för åtgärder krävs för att fartyg ska gå på batteri eller el idag och om 5 år?
 • När är elektrifiering lämpligt ur ett klimat- och kommersiellt perspektiv?
 • Vad kan vi lära oss av aktörer som redan kör på el?

Få svar på dina frågor om eldrift, träffa andra intresserade inom området och initiera aktiviteter för ett fossilfritt Sverige på Lighthouse och det Maritima klustret i Västsveriges seminarium 30 augusti.

Läs hela programmet och registrera dig här>>

Möjlighet kommer att finnas att ställa ut information om din verksamhet på plats. För mer information kontakta Lighthouse, info@lighthouse.nu, eller Alexandra Bakosch, alexandra.bakosch@sspa.se

Seminariet riktar sig till industri, akademi och offentlig sektor intresserade i området. Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår, men anmälan krävs. Utebliven närvaro utan av-anmälan debiteras med 500 SEK. Seminariet kommer att hållas på svenska.

Inbjudan i pdf >>

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium

Lär dig mer om att odla hummer

Hummerworkshop på Kristineberg – 28 juni

Nomaculture – ett interdisciplinärt forskningsprojekt som utvecklar strategier för etablering av ett hållbart svenskt, marint vattenbruk.

Den 28 juni 2017 anordnas projektet NomaCulture en hummerworkshop, som kommer att fokusera på odling av den Europeiska hummern. Under dagen kommer vi att presentera hummerns odlingsbiologi, regelverk för odlingstillstånd, samt levandeförvaring av kräftdjur på land. Vi kommer också att demonstrera och gå igenom praktiska moment vid hummerodling.

Läs mer om workshopen

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin turism, Marina livsmedel, Seminarium

Politisk långsiktighet viktig för utveckling av kluster

FN:s stora havskonferens som hålls i New York 5-9 juni

I FN:s högkvarter i New York var stämningen intensiv den 6 juni när Maritima klustret arrangerade sitt seminarium på havskonferensen. Näringsliv, akademi och offentlig sektor samlades en och en halv timme för att diskutera och utbyta erfarenheter kring hur kluster kan vara med och bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål 14 om livet under ytan.

En panel av ledande representanter från akademin, industri och politiker diskuterade vikten av hållbar, kunskapsbaserad användning av havet och dess resurser som ett sätt att balansera bevarande respektive ekonomisk tillväxt i våra hav.

Moderatorn Greg Murphy inledde med att presentera sitt kluster, The Maritime Alliance från San Diego och underströk potentialen i blå ekonomi.

–  Blå ekonomi kan växa uppskattningsvis till 3 biljoner dollar år 2030, vilket är dubbelt så mycket som 2010.

Greg Murphy och hans kollegor har samlat åtta Blue Tech kluster i världen i en BlueTech Cluster Alliance. Alla kluster som ingår leds av industrin och sätter stort värde på att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen

Ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR, Birgitta Losman och Carolyn Kirk, Seaport Economic Council, State of Massachusetts såg flera likheter mellan arbetssätten i de två regionerna. Birgitta underströk vikten av ett långsiktigt hållbart politiskt ledarskap för att ro i land samverkan och ökad hållbar tillväxt inom de maritima näringarna.

De akademiska representanterna tryckte på vikten av att utveckling av ny teknologi bygger på kunskap och tillgång till data. Margaret Leinen, Scripps Institution of Oceanography och Kevin Forshaw, National Oceanography Centre betonade båda vikten av kunskap för att nå tillväxt och visade på spännande exempel med robotteknik och fri-flytande sensorer.

Jessica Hjerpe Olausson presenterade Maritima klustret i Västsverige och visade på de resultat som klustret åstadkommit i form av projekt- och företagsutveckling. Hon menade att man måste ställa sig den frågan om och om igen – vad ger denna samverkan för resultat?  På så sätt kan samverkansformer och kommunikation finslipas.

Mark Spalding, President, The Ocean Foundation avslutade sessionen med att betona att vi behöver bli bättre på att underlätta för finansiärer att gå in i hållbara industrier.

– Investerare behöver koder för att identifiera de nya hållbara sektorerna att investera i, sa Mark Spalding.

Jessica Hjerpe Olausson ser möjligheter till fortsatt utveckling när det gäller möten mellan företag för att skapa mer och bättre innovationer. Dessa möten behövs på den regionala likväl som den globala nivån. Det samma gäller forskningens och offentlig sektors roll

– Det behövs utbyte av erfarenheter för att på bästa sätt rigga för miljöförbättrande innovationer samtidigt som vi hittar fungerande affärsmodeller. Men viktigast av allt är kanske ändå att koppla samman kapital med innovatörer.

Maritima klustret i Västsverige kommer fortsätta att arbeta med att stärka möjligheterna för regionala aktörer på den internationella arenan.

 

Se intervju med Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert VGR och Maritima klustret i Västsverige från havskonferensen i NY

Se intervju med Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert VGR och Maritima klustret i Västsverige från havskonferensen i NY>>

 

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Geodata Sverige och Norge – 12-13 september

 Välkommen till Gränskartseminarium den 12 – 13 september 2017

Det finns ett behov av att dela geodata mellan myndigheter, län och kommuner på båda sidor av den svensk-norska gränsen. 2015 och 2016 arrangerades därför seminarier i Trysil respektive Stjördal i Norge. Dessa seminarier hölls efter det att Lantmäteriet i Sverige och Kartverket i Norge under 2015 ingick ett samarbetsavtal för att säkra tillgång till geodata över gränsen.

Årets seminarium kommer att ha fokus på lokala/regionala frågeställningar i regionen och hålls i Tanumstrand utanför Grebbestad i Sverige.

Mer information och anmälan >>

Publicerad i Uncategorized

Västra Götalandsregionens maritima handlingsprogram – en av ”Voluntary Commitments” på FN:s havskonferens

Här ses miljöminister Karolina Skog tillsammans med Birgitta Losman under en konferenspaus i New York.

På den stora havskonferensen ”The Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.

Handlingsprogrammet för hållbara maritima näringar bygger på Maritim Strategi för Västra Götaland. Förutom västerhavet omfattas även Vänern och Vättern av den maritima strategin. Handlingsprogrammet sträcker sig fram till 2019 och omfattar en budget på 18 miljoner kronor.

Målen i programmet är att behålla och utveckla maritim kompetens och konkurrenskraft och samarbeta över sektors- och branschgränser. Dessutom handlar det om samverkan i långsiktiga partnerskap och vara med och påverka och interagera med den nationella, europeiska och internationella agendan på det maritima området. Grundläggande för alla insatser är att de ska vara inom ramen för vad havsmiljön klarar av – utvecklingen måste vara långsiktigt hållbar.

– Tillsammans med det Maritima klustret i Västsverige har vi en central plattform för VGR:s utvecklingsarbete inom det maritima området, säger Birgitta Losman. Insatsområdena i vårt handlingsprogram omfattar havsförvaltning, sjöfart, maritim turism, marina livsmedel samt marin energi och bioteknik. Med det här frivilliga åtagandet bidrar VGR med en pusselbit i arbetet med hållbara hav.

Läs mer om det the Voluntary Commitment>>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Uncategorized

Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning – påverkan, åtgärder och havsplanering – 14 –15 november 2017

Konferensen Hav och samhälle, 14 –15 november 2017, Lindholmen Conference Center, Göteborg

Konferensen Hav och samhälle  i Göteborg har i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten. Dessutom kommer nya resultat om fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige att presenteras och diskuteras.

I kustzonen måste höga naturvärden samsas med många typer av mänskliga aktiviteter. Grunda skyddade vikar är viktiga livsmiljöer för många marina växter och djur. Samtidigt är de attraktiva platser för bland annat boende, småbåtshamnar, bryggor och badplatser.

Under konferensen vill vi belysa och diskutera hur mänskliga aktiviteter påverkar den marina miljön, och vad man kan göra för att minska påverkan. I år använder vi fritidsbåtar som ett exempel för att diskutera problem i dagens förvaltning av kusten och hur skyddet av viktiga naturvärden kan stärkas, samtidigt som kustsamhällena tillåts utvecklas.

Konferensen pågår från lunch till lunch den 14–15 november på Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5-7, Göteborg

Konferensavgiften på 1800 kr exkl moms (2250 kr inkl moms) inkluderar luncher och konferensmiddag.

För mer information: havsmiljoinstitutet.se/havochsamhalle2017

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Maritima operationer, Seminarium

9th Annual BlueTech Week 6-10 November, 2017 – San Diego

The Maritime Alliance will host its 9th Annual BlueTech Week in San Diego. The week-long theme will be ”Smart Ocean, Smart Water”.

Tentative Schedule of Events
Monday, Nov 6 – BlueTech Clusters Gathering (by-invitation)

Tuesday, Nov 7 – ”The Intersection of the Blue Economy & the Space Economy”
– 1 day event with Scripps Institution of Oceanography

Wednesday, Nov 8 – Morning sessions + two afternoon tracks:

 • Smart Ports
 • Smart Water

Thursday, Nov. 9 –  Three morning tracks plus afternoon b2b meetings:

 • Smart Shipping
 • Smart Water
 • Blue Economy Workforce of Tomorrow

Friday, Nov 10 – BlueTech PitchFest

Last year close to 400 people attended 6 events over 5 days during the 8th annual BlueTech Week. Watch the video for highlights.
More info visit www.themaritimealliance.org

Publicerad i Uncategorized

Världskongress om turism i kust- och marina miljöer i Göteborg

Centrum för turism på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet står värd för den nionde internationella kongressen som anses vara världens främsta kongress relaterad till turism och rekreation i kust- och marina miljöer; International Congress on Coastal and Marine Tourism 2017 (CMT). På kongressen deltar akademiker, studenter och branschfolk från hela världen.

Kongressen, som i år har temat ”Globala utmaningar, lokala lösningar”, kommer att hållas på Handelshögskolan i Göteborg och sträcker sig från den 13 till den 16 juni 2017 med ungefär 100 deltagare. Deltagarna representerar 29 länder spridda över samtliga kontinenter. De kommer få möjligheter att själva presentera sina forskningsprojekt och forskningsresultat, samt kunna lyssna på presentationer och delta i fyra olika workshops.

– Centrum för turism står för en lång och framgångsrik forskningstradition inom turismområdet. Att arrangera konferenser och kongresser är en naturlig del av centrats verksamhet. I år samlar vi internationell spetskompetens i Göteborg som under ett antal dagar presenterar och diskuterar forskning om turism i kust- och marina miljöer. Vi tror att CMT ger en förstklassig möjlighet att tillsammans med näringsliv, politik, offentlig och ideell sektor diskutera när och hur turism kan bidra till hållbar samhällsutveckling, inte minst i utvecklingsländer, säger John Armbrecht, forskare vid Handelshögskolan och föreståndare för Centrum för turism.

Mer information
Besök kongressens hemsida för mer information: www.handels.gu.se/cmt2017
Har du frågor kan du kontakta organisationskommittén på cmt2017@handels.gu.se

Publicerad i Blå tillväxt, Marin turism, Seminarium

Västra Götalandsregionen håller seminarium om maritim turism på FN:s havskonferens i New York – 8 juni

Den 8 juni arrangerar Västra Götalandsregionen, tillsammans med turismnätverket NECSTouR, världsturismorganisationen UNWTO och regionen Andalucia, ett seminarium på Havskonferensen i New York för att diskutera maritim turism.

Sveriges vice statsminister, Isabella Lövin, sitter med i panelen tillsammans med regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman.

Läs mer om seminariet  här EU tourism committed to blue growth

Följ vår medverkan på The Ocean Conference via Twitter #saveourocean och @MaritimtKluster

Läs mer om The Ocean Conference på konferensens webbplats

 

Publicerad i Uncategorized

Vad vet vi om mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat? – temadag 21 juni

Välkommen till en temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel

Datum: 21 juni, 2017
Tid: 10:00 – 15:00
Plats: Sal D33, Vasagatan 1, Handelshögskolan Göteborgs universitet.
Arrangör: Havsförvaltning och Marina livsmedel inom Maritima klustret i Västsverige
Anmälan: Vi vill ha din anmälan senast den 14 juni. Anmäl dig på länken här>>

Under den senaste tiden har det förekommit mediarapportering om att blåmusslor plockade längs västkusten och fisk från Kanada innehåller mikroplaster vilket framställs som en potentiell hälsofara för konsumenter av fisk och skaldjur. Regeringen tar nu initiativ för att minska plast i haven genom att bland annat förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter.

Vidare var det nyligen en tidningsartikel om att all lax i olika former från butiker i Stockholmsområdet innehåller ett potentiellt giftigt ämne (etoxikin) som har sitt ursprung i fiskfodret och där används som stabiliseringsmedel och antioxidant. Andra frågor som det ofta skrivs om är bl.a. antibiotikaanvändning inom laxodlingsindustrin och rester av ämnen som behandlar laxlus.

Vad vet vi egentligen om detta med hälsorisker med att äta sjömat och hur står det i proportion till de dokumenterade hälsofördelar som finns med mat från havet; exv. fisk och skaldjur? Hur ska konsumenterna bete sig när det kommer larmrapporter av detta slag? Vad är fakta? Är odlad lax full av antibiotika och miljögifter och så farlig som det framställs? Vad är de förvaltande myndigheternas roll? Vilka åtgärder behöver vidtas?

Detta är frågor som vi vill lyfta under en temadag, där vi har med oss experter och representanter från forskning, myndighetssidan och näringslivet.

Delar av seminariet kommer att spelas in och visas i efterhand via vår webbsida.

Program 21 juni

09.30 – Registrering

10.00 – 12.00 Mikroplaster

Välkommen
David Langlet, Professor i havsförvaltningsrätt, Göteborgs universitet

Mikroplast i marina djur
Bethanie Carney Almroth
, forskare Göteborgs universitet

Vad vi tror vi vet och vad vi faktisk vet om mikroplasteffekter
Martin Ogonowski, forskare Stockholms Universitet / Aquabiota

Mikroplast i mat – farligt?
Fredrik Norén, N-Research

Mikroplast – myndighetsarbete ur ett försiktighetsperspektiv          
Frida Åberg
, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Laxens hälsofördelar och risker

Sjømat og helse
Lise Madsen, forskningschef, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES

Hva vet svenske konsumenter egentlig om sin favorittfisk laksen? Og hvordan jobber Norges sjømatråd med å nå ut med fakta i et medielandskap drevet av klikk, likes og falske nyheter?
Line Kjelstrup
, Sverigechef, Norsk sjömatsråd

Frågestund med föredragshållarna

Temadagen riktar sig till aktörer inom livsmedelssektorn såsom fiskare, odlare, beredning, grossister, återförsäljare inom handel och restaurang m fl, samt till myndigheter, forskare, miljöorganisationer, politiker och media. Temadagen är kostnadsfri och lunch ingår.

Välkommen!

 

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin turism, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Sverige lyfte plast i haven på FN:s havskonferens

Isabella Lövin, the Ocean Coference, NY

Under den pågående Havskonferensen i New York stod Sverige under tisdagen värd för ett seminarium om marint skräp. Både Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och miljöminister Karolina Skog deltog.

Seminariet fokuserade på utmaningen att få till en fungerande avfallshantering i de länder som idag saknar en sådan, något många är överens om skulle minska mängden plast som hamnar i havet markant.

– Den största delen av skräpet i haven kommer från källor på land, konstaterade Isabella Lövin. Vi måste se till att alla länder får en fungerande avfallshantering på plats så att mängden skräp som hamnar i haven minskar.

Läs hela pressmeddelandet>>

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt