Ny studie: Över två tusen maritima företag i Västra Götaland

Rapporten “Den maritima näringen i Västra Götaland” är en kartläggning av företagen inom den maritima näringen i länet. Rapporten syftar till att ge en ökad förståelse för sammansättningen av det maritima klustret i Västra Götaland och en ökad kunskap om vilka företag som klustret inkluderar.

Rapporten visar att det sammanlagt finns 2059 stycken maritima arbetsställen i Västra Götaland, 56 % av dessa har fem eller färre anställda. Även om tyngdpunkten av näringslivet finns i Göteborg och Bohuslän är företagen spridda över länet och endast fem kommuner saknar närvaro av minst ett maritimt företag. Göteborg är den kommun som har flest företag lokaliserade hos sig och är ett viktigt nav i det maritima klustret. De två största utvecklingsområdena enligt studien är maritima operationer och marina livsmedel. Marin bioteknik och marin energi har stor potential för utveckling med avancerad forskning i regionen men idag finns enbart ett fåtal aktiebolag inom dessa områden. Utvecklingsområdet marin turism är underskattat i kartläggningen.

Studien är en fortsättning på Vinnovas studie ”Den svenska maritima näringen 2007-2011” men fokuserar på Västra Götaland och utgår ifrån de sex utvecklingsområden som maritima klustersatsningen är organiserad kring. Kartläggningen inkluderar aktiebolag, partrederier och licensierade yrkesfiskare.

Ladda ner rapporten

Den maritima näringen i Västra Götaland, Josefin-Borg (pdf)

Fler rapporter finns också på sidan ”Rapporter och dokument”

Publicerad i Blå tillväxt Taggar: ,

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt