Ny maritim strategi på gång i Västra Götaland

13 januari fattade Regionstyrelsen beslut om en ny maritim strategi för Västra Götaland. Beslutet är ett förslag till regionfullmäktige som slutgiltigt fattar beslut om strategin. 

Den maritima sektorn är ett av Västra Götalands styrkeområden. Cirka 3000 företag med omkring 20 000 sysselsatta i Västsverige är verksamma inom marina livsmedel, marin besöksnäring och marin teknik som rymmer sjöfart och båtnäring. I Västra Götaland pågår en maritim klustersatsning som går hand i hand med EU-kommissionens havspolitik, regeringens arbete med en nationell maritim strategi och den nationella havsplaneringen.

Den maritima strategin är en del av Västra Götaland 2020, strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG 2020) som innehåller visionen om det ”goda livet.”  Visionen för den maritima strategin är att Västra Götaland ska vara en av Europas ledande maritima regioner. Förutom Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) omfattas även insatser i Vänern av den maritima strategin. Den nya strategin ersätter den maritima strategin från 2008.

Havsanknuten verksamhet är en del av ”Five Clusters” som representerar gemensamma styrkeområden för Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola och Västsvenska Handelskammaren. Övriga utpekade områden är fordonssektorn, grön kemi, life science och hållbar stadsutveckling.

– Den maritima sektorn är en västsvensk framtidsnäring med stora möjligheter inom livsmedel och besöksnäring, viktiga miljöinnovationer inom marin teknik och lösningar på stora utmaningar genom marin energi och marin bioteknik. Västra Götalandsregionen satsar projektmedel för att Västsverige skall vara en ledande aktör, säger regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson.

Västra Götaland är en av de utpräglade maritima regionerna i EU och har ett nära samarbete med EU-kommissionen och andra regioner för att utveckla sina förutsättningar. Det gäller till exempel European Maritime Day och flera projekt i Nordsjön och Östersjön. Under 2015 är Västra Götaland en partner i OECD-projektet The Future of the Ocean Economy.

Inriktningen på den maritima strategin som praktiskt ska resultera i ett maritimt handlingsprogram är:

  • Behålla och utveckla maritim kompetens och konkurrenskraft i Västra Götaland
  • Samarbeta över sektors- och branschgränser för innovation och maritim utveckling
  • Samverkansöverenskommelser om maritim utveckling med deltagare från näringslivet, akademi och institut samt offentliga aktörer inklusive kommuner och statliga myndigheter
  • Påverka och interagera med den nationella, europeiska och internationella agendan på maritima området.

Kontaktperson: Anders Carlberg, maritim expert, regionutveckling, Västra Götalandsregionen, anders.carlberg@vgregion.se, 0708-82 15 41

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt