Nordisk workshop 5 mars om räkfiske och förvaltning

Nordic workshop on shrimp fisheries and management

Räkan i Skagerrak fick rött ljus i Världsnaturfonden WWFs fiskguide 2014 på grund av brist på efterlevnad av utkastförbudet av räka och en osäker beståndsutveckling. Beståndet hade då minskat kraftigt sedan 2008 utan känd orsak. Flera projekt startades under våren 2014 kring ökad selektivitet i räktrålar. Ett nordiskt projekt, SHRIMPACT, startades också som syftade till att jämföra Sveriges, Norges och Danmarks räkfiske ur miljösynpunkt. Projektet är ett samarbete mellan SP Food and Bioscience, SLU aqua, DTU aqua och SINTEF Fiskeri og havbruk.

Tid: torsdagen den 5 mars kl. 09.30-16.00

Plats: Hörsalen, SP Food and Bioscience (fd SIK)

Anmälan

Anmälan med namn, företag/organisation/universitet och telefonnummer till livsmedel@maritimaklustret.se senast den 26 februari.

Läs mer

Läs mer i inbjudan (pdf)

 

Publicerad i Blå tillväxt, Marina livsmedel, Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt