Naturvårdsverket föreslår statligt bidrag till strandstädning av Bohuskusten

VästkustenDet är viktigt att både städa och förebygga nedskräpning. Naturvårdsverket föreslår nu till regeringen att kommunerna får ett utökat och tydligare ansvar för att städa nedskräpade områden. Statliga medel bör anslås till strandstädning på västkusten då skräpmätningar visar att det varje år flyter i land minst lika mycket skräp till Bohuskusten som i resten av Sverige.

Marin nedskräpning är på Bohuskusten är ett stort problem. Naturvårdsverket föreslår därför utökade anslag till Havs- och vattenmyndigheten som i sin tur får fördela medel till strandstädningen.

– Vi uppskattar att det är runt 80 procent skräp som kommer från andra länder och därför har västkustkommuner som drabbas av marin nedskräpning små möjligheter att förbygga det, säger Maria Ivarsson, handläggare på sektionen för miljöfarlig verksamhet och kretslopp .

Läs hela pressmeddelandet från Naturvårdsverket >>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin turism

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt