Mycket på gång inom förnybar havsenergi

image

 

Havsenergi är ett av de områden som prioriteras i den maritima klustersatsningen. Det finns ca 10 små företag som är verksamma inom området i Sverige och nästan alla har verksamhet på Västkusten. Det största är Sea Based i Lysekil.

På bilden är det ett av de mindre företagen, SeaTwirl, som använder sig av en okonventionell metod för att rekrytera exjobbare. Över en kopp kaffe på väg från spårvagnen in till Chalmers campus i Johanneberg diskuteras exjobb som skall ge företaget bättre underlag för att beräkna kostnader för produktion och installation av Sea Twirl-anläggning.

Annat som är på gång inom havsenergiområdet är att Uppsala Universitets testområde för havsenergianläggningar vid Islandsberg i havet utanför Lysekil och Orust öppnas upp för externa företag och forskargrupper som vill testa sina prototyper i verklig miljö.

Energimyndigheten planerar också att starta sitt första forskningsstödprogram inom förnybar havsenergi. Från 2015 och fyra år framåt skall det finnas 53 mkr att söka i öppen konkurrens för svenska forskare och innovatörer som vill utveckla området.

Kontakta Pierre Ingmarsson, SP, för information om delklustret marin energi, pierre.ingmarsson@sp.se

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt