Maritima operationer

Maritima operationer omfattar den traditionella sjöfarten och inkluderar allt från design och konstruktion av fartyg till teknik som installeras ombord och levereras av underleverantörer. I begreppet maritima operationer ingår även nya utvecklingsområden, t ex kvalificerade uppdrag till sjöfarten inom offshore samt utvecklingsområden som närsjöfart (short sea shipping) och inlandssjöfart. Utveckling av teknik och lösningar för att möta sjöfartens utmaningar inom miljö- och säkerhet skall stimuleras genom insatser på detta område.

Västsverige har en stark maritim tradition och en maritim identitet, med många globalt konkurrerande företag, varav vissa världsledande inom sina segment, samt starka forsknings- och utbildningsmiljöer. Göteborg är idag Skandinaviens största transport- och logistiknod med Göteborgs hamn som centrum och har ett maritimt underleverantörskluster, med möjligheter till att utveckla nya koncept för både fartyg, logistik- och tekniklösningar.

Kontaktuppgifter:

Värdorganisation

SSPA Sweden AB
Besöksadress: Chalmers Tvärgata 10,
Postadress: P O Box 24001, SE-400 22 Göteborg
Tel växel: +46 31 772 9000
www.sspa.se

Maria Bännstrand
Maritime Operations
maria.bannstrand@sspa.se
Tel +46 (0) 7309070

Ambassadörer

Jens Larsson, Göteborgs Hamn
jens.larsson@portgot.se

Carl Sjöberger, Sjöfart och marin teknik, Chalmers Tekniska högskola
carl.sjoberger@chalmers.se

Karina Linnér, Swedish Maritime Technology Forum
karina.linner@smtf.se

Erik Lewenhaupt, Stena Line Group
erik.lewenhaupt@stenaline.com

Kontaktperson för Maritima klustret i Västsverige/Maritima operationer

Martin Eriksson
Chalmers
E-post: martin.eriksson@chalmers.se

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt