Värdefull protein och omega-3 fettsyror i mikroalger

En av de största utmaningarna världen kommer att möta de närmsta åren blir att förse jordens stadigt ökande population med bra mat. En potentiell källa till högvärdiga proteiner och omega-3 fettsyror är mikroalger. Mikroalger är en grupp av mikroskopiskt små, växtliknande organismer, som omvandlar solljus till biomolekyler såsom protein och fettsyror. Detta arbete undersöker möjligheten att applicera den s.k. pH-skift processen som extraktionsmetod för att utvinna fettsyror och protein ur mikroalger. Processen är en vattenbaserad extraktion och således ett mer miljövänligt alternativ jämfört med extraktion med organiska lösningsmedel som traditionellt används för att utvinna det omega-3-rika fettet ur mikroalger. pH-skift processen används redan storskaligt för att t.ex. avlägsna fiskben och fjäll från fiskmuskelprotein, samt för att avlägsna bl.a. beskt smakande ämnen från sojaprotein.

I detta arbete har en pH-skift process utvecklats som passar för Nannochloropsis, en mikroalg som producerar både omega-3 fettsyror och protein, men är omsluten av en hård cellvägg. Produkten som erhölls från pH-skiftprocessen visade potential som livsmedelsingrediens, då den innehöll 23 % protein och 2.3 % omega-3 (på torrviktsbasis). I en matspjälkningsmodell visades det att den hela algen inte kan brytas ner, och varken omega-3 eller protein kan således tas tillvara av kroppen. Produkten av pH-skift processen kan däremot brytas ner i mag-tarmmodellen, vilket tyder på god tillgänglighet av protein och fett ifrån pH-skift processad Nannochloropsis. Detta arbete bekräftar att Nannochloropsis innehåller näringsmässigt värdefullt protein och omega-3 fettsyror, men att algen måste sönderdelas för att näringsämnena ska bli tillgängliga.
Läs hela avhandlingen här >>

Doktorsavhandling: Fractionation of lipids and proteins from the microalga Nannochloropsis oculata pH -shift process characterization and in vitro accessibility,  Lillie R. Cavonius, Chalmers tekniska högskola.

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt