Marina livsmedel

Marina livsmedel omfattar fiskesektorn och vattenbruk. Utgångspunkten är att utveckla hela värdekedjan från hav till bord. Västkusten är ledande i Norden inom marina livsmedel genom koncentrationen av stora livsmedelsföretag och omfattande handel med fisk och skaldjur. Kustfisket bedöms ha betydande möjligheter att utvecklas. Inom regionen pågår internationellt konkurrenskraftig forskning kring hälsobefrämjande effekter av fisk, något som blir allt viktigare från ett konsumentperspektiv. Viktig kompetens finns också beträffande miljöaspekter av fiske och vattenbruk och fiskebeståndens utveckling.

RISE har ansvar att förvalta och utveckla mötesplatsen för marina livsmedel.

Fokusområden:

  • Utveckling av vattenbruket
  • Värdeskapande inom fisket
  • Mervärden hälsa och miljö
Rapporter
Projektrapport 2014 – Unika möjligheter med svenska musslor

Projektrapport 2014 – Unika möjligheter med svenska musslor

 

Doktorsavhandlingar inom marina livsmedel 2016

Mikroalger
Lillie R. Cavonius vid Chalmers har i sin avhandling undersökt möjligheten att applicera den s.k. pH-skift processen som extraktionsmetod för att utvinna fettsyror och protein ur mikroalger.
Läs mer här >>

Omega-3 fettsyror
I Karin Larssons studie visas att genom att välja fisk och fiskolja av god kvalitet, samt genom att inkludera antioxidanter i måltiden, kan bildandet av skadliga fettoxidationsprodukter under mag-tarmpassagen minimeras och de positiva hälsoeffekterna från omega-3 fettsyror maximeras.
Läs mer här >>

Kontaktuppgifter

Värdorganisation

RISE

livsmedel@maritimaklustret.se

Kontakt värdorganisation

Friederike Ziegler, Forskare, RISE Sveriges Forskningsinstitut
friederike.ziegler@ri.se, 010-516 66 54

Ambassadörer

Bengt Gunnarsson, Camparus AB
bengt.gunnarsson@telia.com, 070-536 55 01

Sofia Kocher, Musselfeed AB
sofia@musselfeed.com, 070-577 78 14

Ann-Sofie Sandberg, Professor i Livsmedelsvetenskap vid Institutionen för Kemi- och bioteknik på Chalmers
ann-sofie.sandberg@chalmers.se, 031-772 38 26

Ingrid Undeland, Biträdande professor i Livsmedelsvetenskap vid Institutionen för Kemi- och bioteknik på Chalmers
undeland@chalmers.se, 031-772 38 20

Kontakt samordnare Maritima klustret i Västsverige

Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet
susanne.lindegarth@marine.gu.se, 076-622 96 78

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt