Marina och akvatiska råvaror – 8 mars

Det Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Maritima klustret i Västsverige bjuder in till ett workshop om förutsättningar och hinder för utnyttjande av marina och akvatiska råvaror.

Ny industri för hållbar produktion av marina råvaror
Marina och akvatiska råvaror kan bli en framtida industri för hållbar produktion av förnyelsebara råvaror i Västsverige. Biomassan binder ämnen som t.ex. kväve och fosfor och därmed renar vi våra hav. Samtidigt skapar vi förutsättningar för konkurrenskraftiga företag och nya arbetstillfällen.

Med denna workshop vill vi samla intressenter från industri, samhälle och akademi och tillsammans påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för att etablera en ny industri för hållbar produktion av marin råvaror till nya material, kemikalier, läkemedel och en bredd av branscher.

Datum: 8 mars, 2017
Tid: 9.30-1 6.00. Kaffe serveras från kl 09.00
Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Anmälan: Vi behöver din anmälan senast 24 februari. Begränsat antal platser. Anmäl dig här>>

Läs mer här>>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel, Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt