Marin bioteknik – så ser utbildningen ut på universiteten

Marin bioteknikMaritima Klustret driver och initierar utveckling inom marin bioteknik. Marin bioteknik är ett brett ämne och idag finns ingen specifik utbildning mot marin bioteknik i regionen. Vi har därför gjort en inventering av kursutbudet vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola med målet att se vilka delar av den utbildning som ges idag som är relevant för kurser i marin bioteknik.

För att se vad som skulle ingå i en kurs i marin bioteknik så har vi tittat på utbudet vid andra universitet i Europa och sammanställer i rapporten möjliga områden som skulle kunna ingå i en specifik utbildning mot marin bioteknik.

Läs hela rapporten

Publicerad i Marin bioteknik

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt