Lighthouse workshop 2016 – Vägen mot en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor

Lighthouse uppdrag är att främja forskning, innovation och utveckling som gynnar de maritima näringarna och bidrar till en konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfart. Den 15 december arrangerar Lighthouse en workshop där målet är att identifiera nästa steg för arbetet för en stark maritim sektor.

Syftet med dagen är att
• presentera resultat från Lighthouse förstudier som beslutades 2015 och 2016 – vad har hänt och vart är vi på väg?
• gemensamt bidra till att påvisa de utmaningar som sektorn möter idag med målet att finna konkurrenskraftiga lösningar
• blicka framåt och ge underlag för konkreta förstudier, program och projekt samt Lighthouse fortsatta arbete och prioriteringar för forskning, innovation och utveckling

Datum: 15 dec 2016
Tid: 09:30 till 17:00
Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt