Lighthouse workshop: Biofouling and hull cleaning – 5 april

Hur arbetar man med skrovrengöring på bästa sätt? Vilka riktlinjer ska gälla och hur fungerar det i andra länder? Sjöfart och Marin teknik på Chalmers och Lighthouse bjuder nu in till en intressant dag om skrovrengöring.

Datum: 5 april 2017 09.30 – 13.30 (inkl. lunch) workshop på eftermiddagen
Plats: Sal Gamma, Sjöfart och Marin teknik, Chalmers Lindholm, Göteborg

Påväxt på fartygsskrov är ett problem ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Påväxten innebär att ett fartygs bränsleförbrukning ökar och därmed också fartygets miljöpåverkan. Skrov som inte är rena kan dessutom föra med sig främmande arter in i nya vatten. Men att hålla skroven rena är komplicerat. Skrovrengöring kan innebära både att biologiskt material som inkluderar främmande arter samt kemiska föroreningar från bottenfärger hamnar i vattnet.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en vägledning för skrovrengöring. Uppdraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten och görs av Lena Granhag, docent vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers.

Som ett led i arbetet bjuds därför intresserade i ämnet in till ett seminarium och en workshop om skrovpåväxt och skrovrengöring. Hur arbetar man i omvärlden och hur kan befintlig kunskap användas i arbetet för myndigheter och bransch i Sverige? Vilket underlag behövs för att kunna ta fram riktlinjer för våra vatten?

Förmiddagen är ett öppet seminarium för alla intresserade och eftermiddagen är en workshop för inbjudna parter.

Läs mer och anmäl dig här>>

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt