Isabella Lövin huvudtalare på Solution Initiative Forum Ocean den 16 maj i Göteborg

Under 2015 antog världsledare en rad mål för att bekämpa fattigdom, skydda planeten, och garantera välstånd för alla som en del av en ny agenda för hållbar utveckling. Varje mål har specifika mål som skall uppnås under de närmaste 15 åren.

Den 16 maj arrangeras SIF Ocean, då mötes experter från akademi och näringsliv, beslutsfattare och det civila samhället för att diskutera nyttjande och uppskalning av hållbara lösningar med fokus på havet och marina resurser.

Den första upplagan av SIF, SIF Oceans syftar till att identifiera och främja lösningar inom fem utmaningar: marint avfall, föroreningar från sjöfart, föroreningar från landbaserade källor, energi och livsmedel. Syftet är att underlätta samverkan mellan entreprenörer, investerare, företag, akademi och beslutsfattare för att främja utnyttjandet och skala upp hållbara lösningar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål med fokus på mål 14: Livet under vatten.

Det är nu klart att huvudtalare på SIF Ocean blir den svenska vice statsminister Isabella Lövin. SIF Ocean arrangeras av The Sustainable Development Solution Network (SDSN) Northern Europe i samarbete med Maritima kluster i Västsverige.

Mer information kontakta:
SDSN Northern Europe,
Centre for Environment and Sustainability, GMV
Email: info@unsdsn-ne.org

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt