Informationsmöte om strategiska satsningar inom havsbaserad vindkraft 4 februari

4 februari anordnar Offshore Väst och Chalmers ett möte för att berätta om aktuella strategiska satsningar inom havsbaserad vindkraft.  För närvarade arbetar Energimyndigheten med en regeringsuppdrag om ett särskilt stöd för utbyggnad av havsbaserad vind. Regeringen har pekat ut offshore vind som en viktigt bidrag och utvecklingsområde i den framtida energiförsörjningen och maritim näringslivsutveckling. På mötet 4 februari kommer Offshore Väst och Chalmers att berätta om sina pågående satsningar för att få till stånd en stategisk innovationsagenda respektive ett kompetenscentrum inom havsbaserad vind.

Mötet pågår kl 1330-1530 och äger rum på Chalmers Elteknik, Hörsalsvägen 11, lokal Fredrik Lamm.

För mer information och anmälan

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt