Havsmiljöinstitutet deltar med utställning på FN:s havskonferens i New York

Havsmiljöinstitutet kommer att delta genom ett flertal olika insatser vid FN-konferensen The Ocean Conference i New York i juni. Konferensen syftar till att stötta arbetet med utvecklingsmål 14, om bevarande och ett hållbart och rättvist utnyttjande av jordens marina resurser

Sveriges deltagande i konferensen är särskilt fokuserat till tre områden: Marint skräp, hållbar hantering av havets resurser samt havsförsurningen och dess kopplingar till klimatfrågan.

Havsmiljöinstitutets bidrag till konferensen är flera. Förutom två nyskrivna rapporter kommer institutet även att hålla i ett seminarium om åtgärder mot skräp i havet samt vara representerat på plats genom en filmbaserad utställning om sambandet mellan mat och övergödning.

Mer information samt rapporter hittar du här>>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt