Havs- och vattenmyndigheten får fortsatt uppdrag från regeringen

Regeringen har idag beslutat att låta Havs- och vattenmyndigheten fortsätta sitt uppdrag med att utveckla ett begränsat antal indikationer och utföra en fördjupad uppföljning av den nationella maritima strategin.

Arbetet med den svenska maritima strategin bygger på tre likställda perspektiv: hav i balans, konkurrenskraftiga maritima näringar och attraktiva kustområden. Strategins vision är – konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Havs- och vattenmyndighetens uppdrag blir att följa upp det arbete som sker inom den maritima strategin.

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för uppdraget:

  • vidareutveckla ett begränsat antal indikatorer för en årlig uppföljning av utvecklingen inom perspektiven och de olika åtgärdsområdena, samt
  • genomföra en fördjupad uppföljning under 2017.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018.

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt