Havet och hållbar konsumtion – 2 februari

Sea and Society talk 2 februari:  Havet och hållbar konsumtion

Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken är att kort presentera pågående forskning men också bjuda in till diskussion och debatt om hur vi på Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till att nå ett hållbart samhälle.

Under det 4:e Sea and Society Talk kommer Cecilia Soler från företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet att berätta om kopplingar mellan havet och de marina resurserna (mål 14) och en hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Mer info och anmälan >>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt