Hållbara blå näringar och ledarskap i fokus på seminarium i Lyseskil

Förra veckan bjöd Lysekil på inspirerande företagsseminarium under Lysekil Women’s Match och Västerhavsveckan. Temat var  hållbara blå näringar och hållbart ledarskap och kapital och seminariet hölls på Oscars i Lysekil.  Entreprenörer inom blå näringar och ledarskap fanns på plats för att inspirera deltagarna. Föreläsningar blandades med workshops och dagen avslutades med Västerhavsveckans årliga politikerdebatt.

Sofia Kocher, VD Musselfeed var en av entreprenörerna som talade på seminariet. Sofia Kocher visade på hur musslor är klimatsmart proteinkälla med många användningsområden.

Politikerdebatt kring hållbart ledarskap. Vid politikerdebatten samtalade Emma Nohren (MP), Jan-Olov Larsson (S), Fredrik Christensson (C), Lars Tysklind (L), Lars-Arne Staxäng (M), Magnus Harjepää (SD) Roland Utbult (KD) och Håkan Smedja (V) kring hållbart ledarskap utifrån de globala hållbarhetsmålen. Jessica Hjerpe Olausson, Maritim expert Västra Götalandsregionen ledde politikerdebatt tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt