Göteborgs Hamn: ”Sverige behöver en maritim strategi”

Göteborgs Hamn efterlyser en maritim strategi för Sverige som knyter ihop Sverige med EU inom transport- och sjöfartspolitik. VD Magnus Kårestedt konstaterar att de maritima frågorna får lite utrymme i valet, trots att de är så viktiga för ett effektivt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Regeringen har utlovat en maritim strategi under hösten, låt oss hoppas att strategin kommer, trots eventuell valutgång och regeringens sammansättning. Frågorna är viktiga för transportpolitiken, som Kårestedt pekar på, men också för att Sverige skall ha en levande kust, med kustnäringar som nyttjar havets resurser på ett långsiktigt hållbart sätt och som bygger på kunskap och kompetens.

Läs Magnus Kårestedts text i sin helhet nedan eller använd länken: http://www.goteborgshamn.se/Nyhetsrummet/Nyhetsartiklar/Hur-ska-vattnet-anvandas-efter-valet-/

”Hur ska vattnet användas efter valet?
På söndag är det val. Debatten går varm i tv, tidningar och fikarum runt om i Sverige. Tyvärr står sjöfarts- och transportfrågor inte högt på agendan. Detta trots att svensk ekonomi är helt beroende av väl fungerande transporter.

Sverige ligger på en halvö, med en mycket lång kust och långt bort från många av världens befolkningscentrum. Samtidigt är vi ett av världens största exportländer per capita. Detta ställer stora krav på en fungerande infrastruktur och en bra logistik.

Den nuvarande infrastrukturministern har påbörjat ett viktigt arbete med en maritim strategi för Sverige. En sådan strategi behövs för att peka ut hur vi bäst ska använda havet som resurs, både för handel, fiske, turism, bostäder och energiproduktion. Vad händer när det blir konkurrens mellan de olika områdena?

Strategin behövs också för att stoppa den snabba utflaggningen av svenska handelsfartyg, en utflaggning som innebär en betydande kompetensförlust för Sverige.

Landsidan är lika viktig som sjösidan. Den maritima strategin måste kopplas ihop med EU-kommissionen jättearbete med att utse transportkorridorer och corehamnar. På så sätt får vi en fungerande logistikkedja.

Villkor för sjöfarten är ingenting som kan ändras för varje valperiod. Långsiktighet är a och o. Vem som än bli infrastrukturminister efter valet har en stor uppgift framför sig – att sätta den maritima strategin. Sverige har en unik möjlighet att bli ett maritimt land i världsklass. Ett land som både värnar en svensk sjöfart och ger näringslivet tillgång till effektiva transporter baserade på EU:s korridorer.

Sjöfartspartiet skulle nog bli ett väl smalt parti, men jag hoppas att sjöfarts- och logistikfrågorna får den plats de förtjänar i den nya regeringen efter valet.”

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt