Framtidsplan för hav och kust

Havsplanering är ett begrepp som allmänheten vanligtvis inte kommer i kontakt med, men som politiker och tjänsteman i kustnära kommuner allt oftare arbetar med. Havet har stor betydelse för näringslivsutveckling i våra kustnära miljöer, men också för friluftsliv och boende. Planerna är viktiga verktyg för att på lång sikt och på ett hållbart sätt utveckla och förvalta havet. I september arrangerade Maritima Klustret i Västsverige ett dialogmöte mellan myndigheter, kommuner och regioner för att ytterligare stärka samarbetet inom detta område.

David Langlet, professor i havsförvaltingsrätt vid Göteborgs universitet. Dialogmöte på Länsstyrelsen 1 september, 2016.

David Langlet, professor i havsförvaltingsrätt vid Göteborgs universitet. Dialogmöte på Länsstyrelsen 1 september, 2016.

 

Maritima Klustret i Västsverige lyfter fram havsförvaltning som ett viktigt område och driver aktiviteter och samarbeten på temat. Den 1 september arrangerades hos Länsstyrelsen, ett dialogmöte om framtidens planering av gemensamma marina resurser. Mötet fokuserade på behov, utmaningar och förutsättningar för att utveckla planeringen för en hållbar användning av kust- och havsresurser.

Bland annat pratade David Langlet, professor i havsförvaltingsrätt vid Göteborgs universitet och gav sina reflektioner kring några av de senaste EU-domarna inom havs- och vattenförvaltning som kan komma att påverka kustnära näringsliv i Sverige. Ett exempel är den s.k. Weserdomen som kan få stor betydelse för tillämpningen av de svenska reglerna om vattenförvaltning. Hur stor betydelse domen får beror på hur den kommer att tolkas i den svenska rättstillämpningen och på vilka förändringar som görs i det svenska regelverket.

Läs mer om havsförvaltning vid Maritima Klustret i Västsverige>>

Publicerad i Havsförvaltning, Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt