Forskning om havsenergi får 27 miljoner kronor

Energimyndigheten har fördelat 27,6 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper och utvecklingsbolag genom forsknings- och innovationsprogrammet Marin energiomvandling.

Stöd har beviljats till sju projekt som omfattar allt från miljöstudier till teknikutveckling.

De sju projekten har gemensamt att de alla bidrar till att sänka elproduktionskostnaden vilket gör att havsenergi i framtiden kan bidra till försörjningen av flera olika länders elsystem och bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv. De ger också möjlighet för svensk forskning och utveckling inom havsenergiområdet att stärka sin redan starka position genom ett av målen – de ska bidra till utvecklingen av hållbara elproduktionssystem med potential att implementeras såväl nationellt som internationellt.

”– Havsenergi är ett spännande område med stor potential globalt sett och Sverige har goda chanser att vara ledande inom utvecklingen, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.”

Här finns listan på de beviljade projekten
Läs hela pressmeddelandet

Publicerad i Marin energi

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt