Förnybara sjöfartsbränslen i tanken? Möjligheter, utmaningar och praktiska erfarenheter

Till år 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, 2050 ska vi vara ett land som inte släpper ut några växthusgaser i atmosfären. Vad innebär detta för sjöfarten och den maritima sektorn?

Datum: 6 oktober
Tid: 12-16 (inkl. lunch)
Plats: Aktiviteten, Lokal 1, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Föranmälan krävs se länk nedan.

Kunskapscentret f3 och Lighthouse bjuder in till en eftermiddag fokuserad på förnybara sjöfartsbränslen. Möt framstående forskare inom området och diskutera praktiska erfarenheter från företag i branschen. Var står vi nu vad gäller alternativa bränslen inom sjöfarten och när kan elektrobränslen vara intressant? Hur ser teknikutvecklingen och de tekniska möjligheterna för gas och metanol ut och vad kan vi lära oss från företag som använder LNG, metanol och el för sin drift?

Mer info och anmälan>>

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt