Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5

SotenasMasDen 23 juni samlades företagare och företrädare för den nya synen på ekonomi och resursflöden på Smögen. Bland föredragshållarna fanns Günther Mårder – Företagarna, Tomas Kåberger – professon Energi och miljö på Chalmers, Andreas Sülau – Sotenäs Kompetenscentrum och många fler som gjorde seminariet till kanske det bästa i serien.

Här finns presentationerna från seminariet den 23 juni på Smögen

Seminariet ingick i en utveckling och fortsättning på de tidigare seminarierna sedan 2010 på temat ”Företagande och riskkapital” – ett samarbete mellan Fouriertransform, Sotenäs kommun, företagarna, kusthandlarna, Fyrbodal och Sotenäs turism

Publicerad i Marin energi

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt