Ett frivilligt handelssystem för fosfor och kväve i syfte att minska övergödningen i Östersjön – workshop 27 april

Det svensk-finska projektet NutriTrade bjuder in till en workshop i vilken er expertis kan hjälpa oss med utvecklingen av en handelsplattform för att minska närsaltsbelastningen till Östersjön. Projektet är ett flaggskeppsprojekt i EU:s Östersjöstrategi och har som mål att uppnå betydande utsläppsminskningar och därigenom få Östersjön i ett bättre ekologiskt skick.

NutriTrade går i korthet ut på att skapa en plattform för matchning mellan utförare av åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen till havet, och aktörer som är villiga att frivilligt kompensera sina egna utsläpp genom finansiering av sådana åtgärder. Du kan läsa mer om projektet på dess hemsida,  http://nutritradebaltic.eu

Läs hela programmet här>>

Workshopen kommer äga rum i Stockholm 27:e april 2017
9:30 – 15:30 i Academic House´s lokaler (Torsgatan 26).
Läs mer och anmäl ert deltagande i workshopen via länken>>

Publicerad i Uncategorized

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt